ΕΒΕ Ηλείας: Η ολοκληρωμένη πρόταση για τις επιχειρήσεις προς την Κυβέρνηση

Ολοκληρωμένη πρόταση, πλήρως τεκμηριωμένη, τόσο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφές όσο και για τις υπόλοιπες που εξακολουθούν να

αντιμετωπίζουν εξαιρετικώς σοβαρά προβλήματα ετοίμασε και έστειλε ήδη προς τον Υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο, το Επιμελητήριο Ηλείας.

Όπως τονίζει μάλιστα ο πρόεδρος του ΕΒΕ κ. Κώστας Νικολούτσος, η πρόταση εμπεριέχει πλαίσιο μέτρων που θεωρούνται αναγκαία για τη διάσωση της τοπικής οικονομίας και ρεαλιστικά αφού στηρίζονται σε προγράμματα και κονδύλια που έχουν ήδη προϋπολογιστεί. ««Πρόκειται για ένα τεκμηριωμένο πλαίσιο μέτρων που θεωρούνται αναγκαία για τη διάσωση της τοπικής οικονομίας» τόνισε.

Μεταξύ άλλων επισημαίνονται η διευκόλυνση της αποπληρωμής δανείων των πυρόπληκτων επιχειρήσεων με νέο υπολογισμό επιτοκίου καθώς έχουν πλέον αλλάξει τα δεδομένα που κάνουν αδύνατη την καταβολή δόσεων, η παράταση εγγυήσεων για τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ και με περίοδο χάριτος τουλάχιστον δύο ετών, η εκταμίευση από το ΕΣΠΑ χρημάτων για να δοθούν σε χαμηλότοκα δάνεια για τις πληγείσες επιχειρήσεις, ο άμεσος σχεδιασμός για την εφαρμογή ειδικού προγράμματος επιδότησης, κ.λ.π.

Η πρόταση του Επιμελητηρίου Ηλείας που έχει κοινοποιηθεί εκτός των άλλων στον υπουργό Εσωτερικών κ. Γιαννίτση, τον υπουργό Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας κ. Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Μεταφορών κ. Βορίδη και τον υπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη, έχει αναλυτικά ως εξής:

"Οι πρόσφατες θεομηνίες στο Νομό Ηλείας ήρθαν να προστεθούν δυστυχώς σε μια σειρά από φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει την περιοχή μας τα τελευταία χρόνια. Η σκληρή αυτή πραγματικότητα έρχεται με τη σειρά της να προστεθεί στο ήδη επιβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον της κρίσης και να πολλαπλασιάσει τις αρνητικές συνέπειες στη τοπική επιχειρηματικότητα και ειδικότερα τις μικρές επιχειρήσεις.   

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τη πολιτεία να συνδράμει στη δύσκολή αυτή ώρα για τον τόπο μας με κάθε δυνατότητα που η  δημοσιονομική συγκυρία επιτρέπει. Ως επιμελητήριο Ηλείας θεωρούμε χρέος μας να προτείνουμε μέτρα τα οποία θεωρούμε αναγκαία για τη διάσωση της τοπικής οικονομίας αλλά και ρεαλιστικά καθώς στηρίζονται σε προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται και κονδύλια που έχουν ήδη προϋπολογιστεί.

Ειδικότερα προτείνουμε:

1.    Πυρόπληκτα: Όπως έχουμε ήδη τονίσει σε προηγούμενες επιστολές μας, μείζον θέμα και προτεραιότητα των μικρών επιχειρήσεων της Ηλείας είναι η διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων πυρόπληκτων. 

Οι θεομηνίες δυστυχώς καθιστούν το ζήτημα αυτό ακόμη πιο επιτακτικό. Ειδικότερα ζητάμε να υπολογίζεται πλέον το επιτόκιο των δανείων με βάση το τρέχον επιτόκιο EURIBOR συν 1% και με τις προσαυξήσεις του 70% και της εισφοράς του Ν128/75 και όχι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36579/Β1666/27-08-2007 απόφαση του ΥΠΟΙΟ) καθώς το μεν EURIBOR μειώθηκε, τα δε επιτόκια των εντόκων γραμματίων αυξήθηκαν με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση να ανέρχεται σήμερα στο 8,84% πλέον εισφοράς του Ν128/75. Επίσης ζητάμε να ανασταλεί για δύο χρόνια ακόμα η έναρξη της εξυπηρετήσεως των δανείων.

Η αρχική αναστολή της αποπληρωμής και η επιμήκυνση των δανείων όπως προβλέφθηκε με το αρθρ. 2, παρ.7 του Ν3816/2010 και εξειδικεύτηκε με την αριθ. 2/16553/0025/17-03-2010 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ σίγουρα έδωσε ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο με τις σημερινές συνθήκες είναι αδύνατη η καταβολή των δόσεων με την έλλειψη ρευστότητας και την δραματικά μειούμενη καταναλωτική δαπάνη.

Επίσης αιτούμεθα να γίνει κεφαλαιοποίηση των ήδη λογιστικοποιημένων τόκων χωρίς να εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται στον Τειρεσία συνεπεία της οικονομικής κρίσης και των αλλεπάλληλων φυσικών καταστροφών που έπληξαν τον Νομό.

2.    ΤΕΜΠΜΕ: Ήδη ως επιμελητήριο έχουμε προτείνει την παράταση των εγγυήσεων των δανείων ΤΕΜΠΜΕ που δόθηκαν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου για δάνεια κεφαλαίου κίνησης».

Τα δάνεια αυτά δυσκολεύουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην αποπληρωμή τους πολύ περισσότερο δε τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες. Θεωρούμε αδιανόητο να μην επιτρέψει το ΕΤΕΑΝ και το ΥΠΟΙΑΝ μια περίοδο χάρητος για αυτές τις επιχειρήσεις τουλάχιστον δύο ετών με παράλληλη κεφαλαιοποίηση των ήδη λογιστικοποιημένων τόκων.

3.    ΕΤΕΑΝ και JEREMIE: Ζητάμε από το Υπουργεία σας να έρθει σε συνεννόηση με τις τράπεζες που  έχουν ήδη επιλεγεί να εφαρμόσουν  τα προγράμματα αυτά ώστε ένα μέρος των χρημάτων που έχουν ήδη εκταμιευτεί από το ΕΣΠΑ (πάνω από 500 εκ ευρώ) να δοθούν σε χαμηλότοκα δάνεια σε πληγείσες επιχειρήσεις.

Για την ενέργεια αυτή δεν χρειάζεται να μεταβληθούν οι αρχικές συμφωνίες με τους τραπεζικούς οργανισμούς παρά μόνο σε ότι αφορά τις εξασφαλίσεις που απαιτούνται από τους επιχειρηματίες. Ειδικότερα ζητούμε το μέρος των εξασφαλίσεων που απαιτούν οι τράπεζες από τις επιχειρήσεις να καλύπτεται από εγγύηση του ΕΤΕΑΝ.

Θεωρούμε δε ότι οι συνεχείς παρατάσεις που λαμβάνει το πρόγραμμα «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» υποδηλώνουν τόσο την εγγυοδοτική δυνατότητα του ΕΤΕΑΝ όσο και την ελαστικότητα της Τρόικα σε θέματα εγγυοδοσίας μικρών επιχειρήσεων.   

4.    Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης: Προτείνουμε τον άμεσο σχεδιασμό και εφαρμογή ειδικού προγράμματος επιδότησης για αντικατάσταση υλικού που καταστράφηκε στη θεομηνία. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει πόρους από τα αδιάθετα της δράσης «"Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους - Δράσεις 1&2" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» το οποίο πρόσφατα πήρε παράταση λόγω χαμηλής συμμετοχής.

5.    Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» του ΕΤΕΑΝ που πήρε παράταση έως το τέλος του 2012, προτείνουμε ειδικά για πληγείσες επιχειρήσεις να περιοριστεί η γραφειοκρατία του προγράμματος (υποβολή τιμολογίων, άμεση καταβολή του ΦΠΑ) ώστε η συγκεκριμένη δράση να βοηθήσει ουσιαστικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων της Ηλείας".

Πηγή

Δελτίο Τύπου

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη