Ηλεία: Προς νομιμοποίηση χιλιάδες γεωτρήσεις και πηγάδια

Του Δημήτρη Ζιάκα αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Πρώτη της Ηλείας»
Στο προσκήνιο επανέρχεται το μείζον θέμα της αδειοδότησης των υφιστάμενων υδροληψιών το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα

θα απασχολήσει έντονα αγρότες, ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ηλεία δεδομένου ότι  θα κληθούν να λάβουν “Άδεια Χρήσης Νερού”, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν νόμιμα. Για το Νομό Ηλείας εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 20.000 υδροληψίες, εκ των οποίων άδεια διαθέτουν περίπου οι 1.500.

Αν αναλογιστεί κανείς την αδυναμία του ελληνικού κράτους να εκδίδει άδειες για γεωτρήσεις, πηγάδια, κ.λ.π., σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς γραφειοκρατία  και με υψηλό κόστος μελετών, καταλαβαίνει για ποιο λόγο ωθούνται όλο και πιο πολλοί στην ανόρυξη παράνομων υδροληψιών. Έτσι, υπάρχει μία διαμορφωμένη κατάσταση πανελληνίως, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των υδροληψιών, αν συνυπολογίσουμε και όσες είναι παλιές αλλά νόμιμες, δεν είναι καταγεγραμμένες και λειτουργούν χωρίς άδεια και ανεξέλεγκτα, καθιστώντας αδύνατη την εφαρμογή οποιασδήποτε εθνικής στρατηγικής για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τα πράγματα όμως αλλάζουν και όσοι δεν φροντίσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα θα βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.
 
 Η «ΠΡΩΤΗ» απευθύνθηκε  στον Γεωλόγο Διονύση Καραμαλίκη, ιδιοκτήτη του διαπιστευμένου χημικού εργαστηρίου «ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ» που εδρεύει στον Πύργο στον οποίο έθεσε το θέμα. Ο ίδιος θα τονίσει τα εξής: «Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ Β/1440), όλες οι υφιστάμενες υδροληψίες, (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, λάκκοι, αρδευτικές τάφροι, παραποτάμιες υδροληψίες, κ.λ.π.), που έχουν κατασκευαστεί έως το τέλος του 2005 και είτε δεν έχουν άδεια, (δηλαδή είναι κατασκευασμένες πριν τις 24 Μαΐου του 1989 - οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 1739/87 για τις αδειοδοτήσεις - ή διαθέτουν άδειες που εκδίδονταν από τις έως το τέλος του 2005 αρμόδιες υπηρεσίες, π.χ. Υ.Ε.Β., Τ.Υ.Δ.Κ., Τμήμα Βιομηχανίας, Ε.Ο.Τ., κ.λ.π., υποχρεούνται να λάβουν “Άδεια Χρήσης Νερού”, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν νόμιμα.

Δεν αφορά τις υδροληψίες που έγιναν μετά το 2005 και έλαβαν άδεια από την περιφέρεια, (Διεύθυνση Υδάτων), ενώ, ασαφές είναι ακόμα, αν αφορά και τις παράνομες που κατασκευάστηκαν στο διάστημα 1989 – 2005. (Για το θέμα αυτό, όπως και για άλλα ερωτήματα που έχουν προκύψει από μια πρώτη ανάγνωση του νόμου αναμένεται σύντομα κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος). Αφορά, όμως, και τις υδρευτικές γεωτρήσεις και λοιπές υδροληψίες των Δήμων, οι οποίες επίσης, πρέπει να διαθέτουν άδειες χρήσης.

Οι προθεσμίες - τα δικαιολογητικά
Σύμφωνα με τον κ. Καραμαλίκη, δίνεται προθεσμία έως το τέλος του 2011 για τις αρδευτικές χρήσεις, και έως και τις 30 Ιουνίου του 2012 για τις λοιπές, εντός της οποίας πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Για 2 ακόμα χρόνια μετά τις παραπάνω προθεσμίες θα μπορούν να γίνονται αιτήσεις, αφού, όμως, επιβληθούν πρόστιμα τουλάχιστον 1000 ευρώ, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ενώ, μετά και τα 2 χρόνια αυτά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν άδειες χρήσης υφιστάμενων υδροληψιών και όσες δεν έχουν λάβει άδεια θα θεωρούνται παράνομες και θα πρέπει να καταστραφούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα αιτήματα για την έκδοση άδειας  χρήσης θα κατατίθενται στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και θα περιλαμβάνουν τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση – Δήλωση, Συμβόλαια ή Συμβολαιογραφικά Μισθωτήρια, Αποδεικτικά έγγραφα για την παλαιότητα, (π.χ. βεβαίωση Δήμου, ΔΕΗ, Αποδείξεις αγοράς σωλήνων ή εργασιών κατασκευής, κ.λ.π.), χάρτη με καταγεγραμμένη τη θέση της υδροληψίας, (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ-87), των χώρων χρήσης του νερού και των γειτονικών υδροληψιών σε ακτίνα 200 μέτρων, Περιβαλλοντική Έκθεση με τεχνικά στοιχεία της υδροληψίας και γεωλογικά - υδρογεωλογικά στοιχεία, Ανάλυση Νερού από Διαπιστευμένο Εργαστήριο και όποια επιπλέον έγγραφα κρίνει η υπηρεσία ότι απαιτούνται να προσκομιστούν κατά περίπτωση.
Το θετικό του νόμου είναι ότι η γραφειοκρατική διαδικασία είναι σχετικά μικρή, αν τη συγκρίνει κανείς με την αντίστοιχη για τις νέες υδροληψίες, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λίγα και “λογικά”. Έτσι, και το κόστος θα είναι πολύ χαμηλό και προσιτό ώστε να μπορούν να δηλωθούν όλες οι υδροληψίες.

Οι συνέπειες για όσους αδιαφορήσουν
Το εύλογο ερώτημα όλων, βέβαια, είναι: “τι θα γίνει αν δεν βγάλουμε άδεια;” Καταρχήν, όποιοι δεν βγάλουν άδεια χρήσης δεν θα έχουν, πλέον, δικαίωμα ηλεκτροδότησης της υδροληψίας τους από τη ΔΕΗ, με συνέπεια να κοπούν οι συνδέσεις και να χαθούν και τα δικαιώματα του μειωμένου αγροτικού ρεύματος, καθώς και αγροτικών επιδοτήσεων, αφού πλέον στα σχέδια βελτίωσης και λοιπές αγροτικές επιχορηγήσεις και επενδύσεις ζητούνται άδειες.

Όσοι αντλούν με πετρελαιομηχανή, ή παίρνουν ρεύμα από το σπίτι τους, (όπως οι πολυάριθμες μικρές γεωτρήσεις και πηγάδια που έχουν οι περισσότεροι στους κήπους ή τα εξοχικά), δεν θα έχουν το παραπάνω πρόβλημα, όμως, θα εξακολουθούν να λειτουργούν “στην παρανομία”, με όλα όσα – πιθανά - συνεπάγεται αυτό, όπως: καταστροφή και σφράγιση της υδροληψίας κατόπιν καταγγελίας από ιδιώτη για παράνομη χρήση ή ελέγχου από υπηρεσία, αδυναμία ανεξάρτητης ηλεκτροδοτησής της ή απλά νομιμοποίησής της στο μέλλον, αδυναμία καθαρισμού, εκβάθυνσης, διεύρυνσης ή αντικαταστασής της με νέα, κατόπιν έκδοσης άδειας, στο μέλλον, (για την περίπτωση που δεν τηρεί τις απαιτούμενες αποστάσεις ή λοιπές προϋποθέσεις του νόμου), πιθανότητα επιρροής της λειτουργίας της από την εκτέλεση νέας γειτονικής υδροληψίας σε μικρή απόσταση, (καθώς δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη, ώστε να υποχρεωθεί η νέα υδροληψία να απέχει από αυτήν π.χ. 100 ή 150 μέτρα, όπως προβλέπει ο νόμος), και, τέλος, πιθανή απώλεια του δικαιώματος να έχει δική του ανεξάρτητη υδροληψία, αν αλλάξει η νομοθεσία στο μέλλον.     

Έρχονται και τα τέλη;
 Άλλο εύλογο επίσης ερώτημα του καθενός είναι: “μήπως μετά την αδειοδότηση το κράτος ζητήσει να πληρώνουμε κάποια τέλη για το νερό που θα χρησιμοποιούμε;”  H απάντηση που δίνει ο κ. Καραμαλίκης είναι η εξής: «ίσως ή και πολύ πιθανό, αν κρίνει κανείς από τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα, όλοι όσοι βγάλουν άδεια θα υποχρεούνται να τοποθετήσουν υδρόμετρο στην έξοδο του νερού για την παρακολούθηση της κατανάλωσης, (κάτι που βέβαια δεν είναι εύκολο να γίνει). Από την άλλη πλευρά, όμως, συνεχώς στην καθημερινότητά μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με λάθη του παρελθόντος, τα οποία πληρώνουμε πολλαπλά, γιατί, απλά, δεν κάναμε κάποτε αυτό που ήταν σωστό και νόμιμο, όπως, οι αυθαίρετες κατασκευές, τα συμβόλαια όπου δηλώνονταν λιγότερα στρέμματα για να μειωθούν οι φόροι μεταβίβασης και μετά τρέχαμε για νέα συμβόλαια ή και δικαστικές αποφάσεις για να τα νομιμοποιήσουμε, και πόσα άλλα ακόμη θα μπορούσε να αναφέρει κανείς».

Πηγή

ilialive.gr

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη