LIVE

Ταλαιπωρία για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες – Όλη η Ηλεία στη ΔΟΥ Πύργου

Μια απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, έχει προκαλέσει αναταραχή σε όλη την αγροτική Ηλεία και έχει οδηγήσει τους πολιτικούς φορείς του νομού,

να εκδώσουν ανακοινώσεις για το θέμα. Η επιστροφή του ΦΠΑ από εκεί που αναμενόταν με αγωνία από τον αγροτικό κόσμο, φαίνεται να μετατρέπεται σε εφιάλτη. Αιτία, η απόφαση που αναφέρει πως οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατίθενται μόνο στις Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν τμήμα ελέγχου.

Μετά τον «Καλλικράτη» στις Εφορίες, στην Ηλεία μόνο αυτή του Πύργου μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Μόνο που διαθέτει στο συγκεκριμένο τμήμα μόλις τρεις υπαλλήλους.
Αυτό πρακτικά σημαίνει μια τεράστια ταλαιπωρία και πολύ χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μιας διαδικασίας που εκτιμάται πως θα φέρει το χρήμα στα χέρια των αγροτών μετά και τα επόμενα … Χριστούγεννα.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει αναβρασμό στον αγροτικό κόσμο και ο ένας μετά τον άλλο οι φορείς των αγροτών ζητούν οργανωμένα την αλλαγή της τόσο δεσμευτικής εγκυκλίου.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

1. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται είτε απευθείας από το δικαιούχο αγρότη στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται υποχρεωτικά απευθείας από το δικαιούχο αγρότη σε κάθε περίπτωση που το προς επιστροφή ποσό είναι ίσο ή μεγαλύτερο με 10.000 ευρώ.

Είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη Δ.Ο.Υ. που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της συνεταιριστικής οργάνωσης.
Εάν κατά την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής διαπιστώνεται ότι δεν υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται και θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι για την Δ.Ο.Υ. στην οποία πρέπει να υποβληθούν.

2. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις επιστροφής υποβάλλονται μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, υποβάλλονται συγχρόνως και τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

3. Ως νόμιμα φορολογικά στοιχεία γίνονται δεκτά και τα τιμολόγια αγοράς, στην περίπτωση που λόγω μη έγκαιρης προσαρμογής στο νέο τρόπο τιμολόγησης, από 1.6.2010, οι αγοραστές αγροτικών προϊόντων δεν έχουν εκδώσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) συνενωμένο στοιχείο «Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο».

4. Πριν τη διενέργεια της επιστροφής πραγματοποιείται σύντομος προληπτικός έλεγχος των καταχωρηθέντων στην αίτηση επιστροφής φορολογικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που διαθέτουν οι Δ.Ο.Υ. περί εκδοτών - ληπτών εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων.

Στην περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι στην αίτηση επιστροφής περιλαμβάνονται εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα αιτούμενα προς επιστροφή ποσά δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, εκδίδεται άμεσα εντολή για διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Η επιστροφή ενεργείται άμεσα εντός μηνός για τα φορολογικά στοιχεία που δεν κρίνονται εικονικά ή πλαστά.

5. Ο φορολογικός έλεγχος, κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής, αφορά τη συνολική αίτηση επιστροφής ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής και λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο που διαθέτει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., και κυρίως:

α) Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του αγρότη Δ.Ο.Υ..

β) Τη δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβάλλεται σύμφωνα με το ν. 3877/2010. Στοιχεία της δήλωσης αυτής διατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω telnet, μετά από διάθεσή τους από τον ΕΛΓΑ, στα οποία εμφανίζεται η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής προσαυξημένη κατά 50%, αξία η οποία θεωρείται κατ' αρχήν συμβατή με την αξία επί της οποίας ζητείται επιστροφή ΦΠΑ. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο κατά τον έλεγχο, ολόκληρη η δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής μπορεί να αναζητηθεί από τον ΕΛΓΑ.
Η επιστροφή ενεργείται εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

6. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση και το ΑΦΕΚ για την επιστροφή εκδίδεται και εκκαθαρίζεται από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση επιστροφής.

7. Στην περίπτωση που οι συνεταιριστικές οργανώσεις δεν επιστρέφουν στη Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας το αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης από την οποία προκύπτει η πραγματική καταβολή των οφειλόμενων ποσών επιστροφής στους δικαιούχους αγρότες, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 και την παρούσα απόφαση οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997.

8. Αιτήσεις επιστροφής δεν γίνονται δεκτές εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

9. Για τη συμπλήρωση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ (έντυπο 010Α-ΦΠΑ, έκδοση 2007, Φ6 TAXIS) ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1045/22.4.2010.

10. Μετά τη διενέργεια της επιστροφής, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. διενεργούν φορολογικό έλεγχο, στις περιπτώσεις που ο έλεγχος αυτός δεν έχει διενεργηθεί πριν την πραγματοποίηση της επιστροφής σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 4 και 5, κατά προτεραιότητα ανάλογα με το ύψος του αιτούμενου ποσού. Κατ' αρχήν ο έλεγχος επικεντρώνεται στις αιτήσεις με αιτούμενο ποσό από 10.000 ευρώ και άνω και στη συνέχεια στις υπόλοιπες αιτήσεις επιστροφής, με προτεραιότητα τα υψηλότερα ποσά επιστροφής.

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).

12. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή

ilialive.gr
Sites του Ομίλου

28ης Οκτωβρίου 1 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.