Αυτοψία Καφύρα σε έργο αποχέτευσης σε Λεχαινά - Ανδραβίδα - Τραγανό

Αυτοψία στις εργασίες που γίνονται για την ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων Ανδραβίδας – Λεχαινών – Τραγανου, πραγματοποίησε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας

Χαράλαμπος Καφύρας. Συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας Μιχάλη Καλογερόπουλο εξέτασαν την πορεία του έργου που  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με προϋπολογισμό μελέτης 5.795.798.32 € με ΦΠΑ.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της Π.Ε. Ηλείας «Μεταξύ του Συνδέσμου Αποχέτευσης Ανδραβίδας Λεχαινών – Κάστρου Κυλλήνης - Τραγανού «Ο Ηρακλής» και της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας συνάφθηκε Προγραμματική Σύμβαση και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ανέλαβε την υλοποίηση του έργου.

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου συνάφθηκε στις 31-12-2010 με προθεσμία περαίωσης των εργασιών 24 μήνες.
Με το έργο προβλέπεται ότι θα κατασκευαστούν:
•    Στην πόλη της Ανδραβίδας 11.313,00 m αγωγού και δύο (2) αντλιοστάσια
•    Στην πόλη των Λεχαινών θα κατασκευαστούν   11.077,00  m αγωγού και δύο (2) αντλιοστάσια
•    Στην πόλη του Τραγανού θα κατασκευαστούν 7.640,00 m  αγωγού και ένα (1) αντλιοστάσιο.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο στην πόλη του Τραγανού και με ταχείς ρυθμούς κατασκευάζονται τα δίκτυα σε Ανδραβίδα και Λεχαινά. Έχει ήδη κατασκευαστεί  το 80 % του δικτύου δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των δικτύων και των αντλιοστασίων και απομένουν εργασίες αποκατάστασης, μέρος των αντλιοστασίων, ο ηλεκτρομηχανολογικός τους εξοπλισμός και ένα πολύ μικρό μέρος του δικτύου και ελπίζουμε ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από τους προβλεπόμενους συμβατικούς χρόνους.

Μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και του Συνδέσμου Αποχέτευσης Δήμων Ανδραβίδας – Λεχαινών – Κάστρου Κυλλήνης – Τραγανού «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» υπογράφτηκε Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης «Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων Ανδραβίδας – Λεχαινών – Τραγανού».

Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε στις 27-07-10 από την τέως Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Ηλείας και η σύμβαση υπογράφτηκε στις 31-12-2010 μεταξύ του Νομάρχη Ηλείας, της Προέδρου του Συνδέσμου και του Αναδόχου.

Το έργο εκτελείται (έχει υλοποιηθεί το 60% της σύμβασης) με επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας.
Το έργο αφορά στην κατασκευή:
o    των υπόλοιπων τμημάτων του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, συνολικού μήκους   30 050 m από πλαστικοσωλήνες PVC σ.41, συγκεκριμένα:
-    11 313 μ στην Ανδραβίδα
-    11 077 μ στα Λεχαινά και
-    7 640 μ στο Τραγανό
o    των 5 αντλιοστασίων λυμάτων (οικοδομικά & Η/Μ) και συγκεκραμένα:
o    των αντλιοστασίων A3 & A4 στην Ανδραβίδα
o    των αντλιοστασίων A6 & A7 στα Λεχαινά και
o    του αντλιοστασίου A1 στο Τραγανό

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεχνικά τεύχη και σχέδια της μελέτης που εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο "ΜΕΤΕΡ-ΥΠΟΔΟΜΗ-ΧΑΡΟΥΠΑΣ Β.-ΑΡΓΥΡΟΣ Π.".
Ο ειδικός προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσόν των 5.700.000  ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις    του επιχειρησιακού προγράμματος "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2013.

Β. «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ) & ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΤΡΑΓΑΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.591.100 €

Ένα σημαντικό έργο υποδομής, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των Δήμων Ανδραβίδας - Κυλλήνης και Πηνειού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ενέκρινε, κατά την πρώτη συνεδρίαση της, η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 11/10/2011.

Η Επιτροπή, ενέκρινε την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων για την ένταξη υλοποίησης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων (εσωτερικά δίκτυα οικισμού Μυρσίνης) και υποθαλάσσιος αγωγός κοινού Βιολογικού Καθαρισμού Ανδραβίδας, Λεχαινών και Τραγανού», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.).

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ)
Η συνοπτική τεχνική αυτή έκθεση συνοδεύει τον ειδικό προϋπολογισμό του έργου που πρόκειται να κατασκευασθεί στον οικισμό Μυρσίνης Λεχαινών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο αποχέτευσης λυμάτων. Συγκεκριμένα :
    Θα κατασκευαστεί τμήμα του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων από πλαστικοσωλήνες PVC σ.41 διατομών και μήκων ως εξής :
-    6.529 μ διατομής Φ200
-    1.693 μ διατομής Φ250
-    487 μ διατομής Φ315

Θα κατασκευαστούν επίσης τα αντλιοστάσια Α/Σ-2, Α/Σ-3, Α/Σ-5 & Α/Σ-8 από οπλισμένο σκυρόδεμα, μαζί με τους αγωγούς κατάθλιψης από πλαστικοσωλήνα ΡΕ Φ200/10 ατμ και τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση κ.λ.π.). Τα λύματα τελικά διατίθενται στο Α/Σ ΜΑ-5 του υφιστάμενου τμήματος του εξωτερικού αγωγού (Κυλλήνη – εγκ/ση Β.Κ.)

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΥΠΟΘΑΛΑΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΤΡΑΓΑΝΟΥ  
Περιλαμβάνει τον αγωγό με το χερσαίο και υποθάλασσιο τμήμα συνολικού μήκους 1.870,00μ, το διαχυτήρα και τον φωτεινό σημαντήρα. Έχουν εξασφαλισθεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις :

- 106925/4695/Β0010/28-9-2009 της Διεύθυνσης Δ10 του ΥΠΟΙΟ για την απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θαλάσσιου χώρου στην ΤΥΔΚ της Περιφέρειας για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού της κοινής ΕΕΛ.

- 7611/23-12-2008 της ΔΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας γι ατην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων της κοινής ΕΕΛ.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ : ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ
Η δαπάνη για την επίβλεψη των σκπατικών εργασιών του 1ου Υποέργου (σύμφωνα με το αριθμ.7657π.ε./3-1-2011 έγγραφο της Ζ΄ ΕΠΚΑ Αρχαίας Ολυμπίας).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης).

Το έργο θα υλοποιηθεί με τρία Υποέργα. Το 1ο και το 2ο θα ανατεθούν με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, με βάση την Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων (Ν.3669/08) και το 3ο θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ  (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου).

Τα παραδοτέα της πράξης, είναι το σύνολο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Μυρσίνης, που αποτελείται από αγωγούς και φρεάτια, σε συνολικό μήκος, μήκη ανά διάμετρο και αριθμό τεμαχίων αντίστοιχα, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 1, πλήρως περαιωμένο και έτοιμο για κανονική λειτουργία. Με την κατασκευή του έργου θα εξυπηρετείται το 100% του πληθυσμού αιχμής της Μυρσίνης. Παραδοτέο της πράξης ο αγωγός διάθεσης με το χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα συνολικού μήκους 1,870,00μ, το διαχυτήρα και τον φωτεινό σημαντήρα. 

Πηγή

Δελτίο Τύπου Π.Ε. Ηλείας

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη