Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει το ΔΣ για Επιχειρησιακό και σύνδεση με δίκτυο Ερυμάνθου

Η έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πύργου και η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τις συνδέσεις των δεξαμενών

της ΔΕΥΑΠ με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο, είναι δύο από βασικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Πύργου.
2.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 6/10 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Βουνάργου με θέμα: «Έγκριση του απολογισμού της σχολικής επιτροπής οικ. έτους 2010».
3.    Λήψη απόφασης: α. Έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου και της ΔΕΥΑΠ για την υλοποίηση του έργου: «Συνδέσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερύμανθο ποταμό» και
β. Εξουσιοδότησης του δημάρχου για την υπογραφή της.
4.    Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 στην κατηγορία παρέμβασης «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» με τίτλο: «Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας του πληθυσμού του δήμου».
5.    Λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι αιτήσεων υπηρεσιών – δημοτών, κατόπιν αποφάσεων της Ε.Π.Ζ:
•    Αίτηση της κας Τριανταφυλλοπούλου Αλεξίας με την οποία ζητείται η απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της (Καφετέρια) που βρίσκεται στην οδό Μανωλοπούλου 2 [Η Ε.Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 128/11 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].
•    Αίτηση του κ. Πετρόπουλου Ιωάννη με την οποία ζητείται η τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην οδό Συλλαϊδοπούλου [Η Ε.Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 133/11 απόφασή της εισηγείται θετικά].
•    Αίτηση του κ. Παφιλιάρη Ιωάννη με την οποία ζητείται κάρτα για ελεύθερη στάθμευση στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης, λόγω αναπηρίας[Η Ε.Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 139/11 απόφασή της εισηγείται αρνητικά]
•    Αίτηση του κ. Χολή Δημητρίου με την οποία ζητείται η απαγόρευση κίνησης οχημάτων έμπροσθεν της οικίας του, που βρίσκεται επί της οδού Ιωάννη Λάτση του Δήμου Πύργου [Η Ε.Π.Ζ με την 142/11 απόφασή της εισηγείται να τοποθετηθούν σε κάθε δ/ση επί της Επ. οδού Πύργου – Κατακόλου και στο ρεύμα της πορείας προς τον Πύργο ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-54 (ποδηλατόδρομος) καθόσον η τοποθέτησή του τυγχάνει σήμερα ελλιπής].
•    3/11 απόφαση της Τ.Κ Σκουροχωρίου, που αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων περιορισμένης στάθμευσης από την οικία Γαργαλιάνου, έως την οικία Μαχαίρα [Η Ε.Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 132/11 απόφασή της, εισηγείται θετικά].
•    Αίτηση του κ. Γιάνναρου Νικολάου με την οποία ζητείται η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων μετά τη γέφυρα Αλφειού στο δρόμο προς Αλφειούσα – Φλόκα – Αρχαία Ολυμπία [Η Ε.Π.Ζ με την 131/11 απόφασή της, εισηγείται την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας Π-8α του ΚΟΚ].
•    Αίτηση του ΕΕΕΕΚ – Πύργου, με την οποία ζητείται να γίνουν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών και καθηγητών, του σχολείου, που βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο Βυτινεϊκων – Σκουροχωρίου [Η Ε.Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 129/11 απόφασή της εισηγείται θετικά].  
•    Αίτηση του 2ου δημοτικού Σχολείου με την οποία ζητείται να γίνουν ρυθμιστικές παρεμβάσεις έμπροσθεν του Σχολείου [Η Ε.Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 126/11 απόφασή της εισηγείται θετικά].
•    Αίτηση της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με την οποία ζητείται έγκριση για την κατασκευή εισόδου – εξόδου στην Υπεραγορά Τροφίμων που βρίσκεται επί της οδού Αλφειού 23 η οποία οδηγεί προς το χώρο πάρκινγκ [Η Ε.Π.Ζ με την 125/11 απόφασή της, εισηγείται την έγκριση δημιουργίας νέας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο χώρο στάθμευσης του πολυκαταστήματος].
•    Αίτηση του κ. Λιακόπουλου Ανδρέα, με την οποία ζητείται η τοποθέτηση πινακίδων ορίου ταχύτητας επί της οδού Πύργου – Οινόης και στο τμήμα που διέρχεται από την Τ.Κ  Αμπελώνα του Δήμου Πύργου [Η Ε.Π.Ζ με την 130/11 απόφασή της εισηγείται θετικά].
6.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2011.
7.    Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υποβολή φακέλου στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) για την αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στις εκτάσεις του δήμου στο Επιτάλιο.
8.    Λήψη απόφασης έγκρισης:
•    Α. Του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Τ.Κ Πεύκης», με αριθμό μελέτης 54/11 και Β. Παράτασης προθεσμίας περαίωσής του, ένα μήνα μετά την έγκριση του ΑΠΕ.
•    Α. Του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Καθαρισμός περιαστικού δάσους Τ.Κ Γουμέρου» με αριθμό μελέτης 53/11 και Β. Παράτασης προθεσμίας περαίωσής του, ένα μήνα μετά την έγκριση του ΑΠΕ.
9.    Λήψη απόφασης για την παράταση  προθεσμίας περαίωσης των έργων:
•    «Αγροτική οδοποιϊα Αγίας Άννας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 387/07, έως 30-6-12.
•    «Διαμερισματική αγροτική οδοποιϊα Δήμου Ωλένης» με αριθμό μελέτης 105/08, έως 31-3-12.
•    «Ασφαλτόστρωση οδού κάθετης στην οδό Γιαννιτσών Πύργου» με αριθμό μελέτης 34/10, έως 30-6-12.
•    «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07, έως 30-4-12.
10.    Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής των κατωτέρω έργων:
•    «Κατασκευή τεχνικών έργων ΤΔ Πρασίνου» με αριθμό μελέτης 324/09 [οριστική παραλαβή].
•    «Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων ΤΔ Αλφειούσας Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 202/08 [οριστική παραλαβή].
•    «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Τ.Δ Βουνάργου» με αριθμό μελέτης 21/09 [οριστική παραλαβή].
•    «Διαμόρφωση οδού Αγ. Νικολάου Επιταλίου Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 404/08 [οριστική παραλαβή].
•    «Διαπλάτυνση δρόμου και τσιμεντόστρωση στο ΤΔ Αγ. Αποστόλων» με αριθμό μελέτης 325/09 [οριστική παραλαβή].
•    «Κατασκευή ποδηλατόδρομου και συμπληρωματικών εργασιών περιοχής Κούβελου» με αριθμό μελέτης 16/08 [οριστική παραλαβή].
11.    Λήψη απόφασης για την εγγραφή του δήμου ως συνδρομητή στη «Δήμος ΝΕΤ Ε.Π.Ε» για το έτος 2012.
12.    Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων, εκτός έδρας του Δημάρχου.

Πηγή

ilialive.gr

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη