Συνεδριάζει σιτς 8/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ανάμεσα σε αυτά θα συζητηθεί και το θέμα των

λαϊκών αγορών που είχε αναβληθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση.

1.    Ενημέρωση επί της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄τριμήνου  2011, για τον έλεγχο υλοποίησης του τριμηνιαίου προϋπολογισμού, που υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 137/11 απόφασή της.
2.    Λήψη απόφασης αποδοχής και κατανομής ποσού 95.693,69€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προερχόμενο από πιστώσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ& Η.Δ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
3.    Λήψη απόφασης έγκρισης κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων δήμου Πύργου.
4.    Λήψη απόφασης: α. έγκρισης της υπ’ αριθ. 30/08 μελέτης του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δήμου Πύργου στην Τ.Δ Σκαφιδιάς και
β. καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου (με δημοπρασία).
5.    Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση ημιυπαίθριου χώρου αναψυκτηρίου σε κλειστό Αναψυκτήριο ΣΠΚ Δήμου Πύργου».
6.    Λήψη απόφασης έγκρισης παραλαβής μελετών:
•    «Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων αθλητικών εγκαταστάσεων», που εκπονήθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό κ. Μαρτζάκλη Δημήτριο.
•    «Μελέτη απαλλαγής από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο: Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Τ.Δ Σκαφιδιάς Δήμου Πύργου, έργα προστασίας αποστραγγιστικής τάφρου 14Τ», που εκπονήθηκε από τον Χημικό Μηχανικό Ευάγγελο Δημόπουλο.
7.    Εξέταση αιτήσεως κ.κ Λυρή Γεωργίας, Λυρή Νικολέττας, και Λυρή Ευσταθίου, με την οποία ζητείται η αναγνώριση προϋπάρχουσας αγροτικής οδού, στον Αγ. Ανδρέα Κορακοχωρίου, ως προϋφισταμένη του έτους 1923.
8.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2011.
9.    Λήψη απόφασης έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου και της ΔΕΥΑΠ για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης τοπικής κοινότητας Λαστεϊκων και σύνδεση με το δίκτυο πόλης».
10.    Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» για την υλοποίηση του έργου: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης τοπικής κοινότητας Λαστεϊκων και σύνδεση με το δίκτυο πόλης» προϋπολογισμού 3.567.000,00€.
11.    Λήψη απόφασης εμμονής στις κατωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ, διότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις:
•    433/11,  περί τροποποίησης τμήματος της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης (Π.Μ.Ε) του σχεδίου πόλεως, βορείου τμήματος Πύργου, σχετικά με την ιδιοκτησία του δήμου (πρώην Ξυστρή), από ιδιοκτησία, σε χώρο Πολιτιστικού Κέντρου και Πολλαπλών Χρήσεων (Κοινωνικών εξυπηρετήσεων).
•    351/11,  περί αναγνώρισης αγροτικής οδού ευρισκόμενης στην Τ.Κ Σκαφιδιάς, ως προϋφισταμένης του έτους 1923.
12.    Λήψη απόφασης για την παράταση  προθεσμίας περαίωσης των έργων:
•    «Ανάπλαση χώρου στο Τ.Δ Βυτινεϊκων» με αριθμό μελέτης 45/10, έως 31-3-12.
•    «Αγροτική οδοποιϊα Λανθίου – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 453/07, έως 30-4-12.
•    «Κατασκευή τεχνικού στο Τ.Δ Λεβεντοχωρίου» με αριθμό μελέτης 69/10, έως 28-2-12.
•    «Δημοτικό Ιατρείο» Καράτουλα με αριθμό μελέτης 338/09, έως 31-01-12.
13.    Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Πνευματικού Κέντρου στο Δ.Δ Λανθίου» με αριθμό μελέτης 217/09.
14.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό μηχανισμού πιστοποίησης εκτέλεσης πράξης και υπολόγου για το έργο «Συμπληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων Δ. Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού».
15.    Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών πλατειών και συνοικιών.
16.    Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποιημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το έργο «Μελέτη Πράξεως εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης ΕΠΑ περιοχής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Βάρδας».
17.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 31/11 απόφασης της ΔΗΚΕΠ  περί τροποποίησης του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικ. έτους 2011.
18.    Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της σύμβασης εκτέλεσης του διετούς προγράμματος δράσης της ΔΗΚΕΠ, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 311/11 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
19.    Λήψη απόφασης έγκρισης της 28/11 απόφασης του Δ.Σ της ΔΗΚΕΠ με τίτλο «Έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση έργου ΚΔΑΠ».
20.    Λήψη απόφασης έγκρισης των κάτωθι αποφάσεων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου:
•    98/11, ως προς το σκέλος της που αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Ν.Π, οικ. έτους 2011.
•    122/11 με τίτλο «Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος, του Ν.Π, οικ. έτους 2011».
21.    Λήψη απόφασης συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2323/95 και του άρθρου 7 του Ν. 3377/05 σχετικά με τον καθορισμό χώρων λειτουργίας, την ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση των Λαϊκών Αγορών του δήμου Πύργου.
22.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών, α. Πλανοδίου Εμπορίου, β. Υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου και γ. Λαϊκών Αγορών, κατόπιν του υπ’ αριθ. 1/11 πρακτικού της επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.
23.    Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 3.424,00€ για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
24.    Λήψη απόφαση έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 45,20€ για στεφάνια που κατατέθηκαν κατά τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και της ημέρας της επετείου της Εθνικής Αντίστασης.
25.    Λήψη απόφασης έγκρισης της προβολής του δήμου, στο Χρυσό Οδηγό.
26.    Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης άδειας κινητής καντίνας στον κ. Αλέξιο Αλεξόπουλο.
27.    Λήψη απόφασης επιστροφής ποσών που αφορούν σε παράβολα αδείας παραμονής αλλοδαπών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους κ.κ:
•    Merko Vasillaq
•    Barjami Demir
•    Beqiri Dorjan
•    Eltantawy Samy
28.    Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ.
29.    Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.
30.    Λήψη απόφασης για τη λύση του μισθίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της πλατείας Μεταξά.
31.    Εξέταση των κατωτέρων αιτήσεων των κ.κ:
•    Αλεξανδρόπουλου Γεωργίου, με την οποία ζητείται η διαγραφή προσαυξήσεων σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε τέλη κοινοχρήστου χώρου ετών 2003 και 2004 και τέλη ακαθαρίστων εσόδων έτους 2006.
•    Σαρακίνη Ιωάννας, με την οποία ζητείται η διαγραφή προστίμων για τέλη ακαθαρίστων εσόδων ετών 2007-2008 και 2009.
•    Ασημακοπούλου Καλλιόπης του Αθανασίου, με την οποία ζητείται η διαγραφή προστίμων, για τέλη ακαθαρίστων εσόδων ετών 2007.

Πηγή

Δελτίο Τύπου

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη