Συνεδριάζει το ΔΣ Πύργου τη Δευτέρα

Την ερχόμενη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 7 το απόγευμα με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την

Περιφέρεια για μελέτες έργων στο λιμάνι Κατακόλου και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος είναι δύο από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν. Αναλυτικά τα θέματα:

1.    Συζήτηση για τα προβλήματα και τις εξελίξεις σχετικά με το λιμένα Κατακόλου, κατόπιν αιτήσεως των τριών παρατάξεων της μειοψηφίας.
2.    Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος του Δήμου Πύργου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου για την «Ολοκλήρωση μελετών (Λιμενικών – Περιβαλλοντικών – Γεωτεχνικών) στον Λιμένα Κατακολου βάσει τροποποιημένου προγ/κου σχεδίου».
Β. Ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 8) και
Γ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της.
3.    Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Λαμπέτι Δήμου Πύργου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» και τον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας».
4.    Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή του δήμου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
5.    Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ακινήτου, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων «parking», στη Δ.Κ Πύργου, κατόπιν άγονης δημοπρασίας.
6.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή  ποσού 95.693,69 που προέρχεται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣΔΔΑ&Η.Δ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
7.    Λήψη απόφασης έγκρισης των κάτωθι ΑΠΕ:
•    3ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση οδού Αγ. Νικολάου Επιταλίου Δ. Βώλακος» με αριθμό μελέτης 404/08.
•    2ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιϊα Λαντζοϊου – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 451/07.
•    3ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Χαριάς» με αριθμό μελέτης 300/09.
8.    Λήψη απόφασης παράτασης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη απαλλαγής από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο: α) Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και κατολισθητικών φαινομένων στο Τ.Δ Σκαφιδιάς» μέχρι 31-12-2011.
9.    Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Δ Βροχίτσας» με αριθμό μελέτης 185/09.
10.    Λήψη απόφασης επέκτασης θέσεων επιτρεπόμενης στάθμευσης δικύκλων εντός της πόλεως Πύργου, κατόπιν της 102/11 απόφασης της ΕΠΖ.
11.    Λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι αιτήσεων υπηρεσιών - δημοτών,  κατόπιν αποφάσεων - εισηγήσεων της Ε.Π.Ζ:
•    Αίτηση του Προέδρου της Τ.Κ Βυτινεϊκων Καββαθά Θεοδώρου, με την οποία ζητείται η τοποθέτηση σήμανσης στη διασταύρωση της διαδημοτικής οδού Λαστεϊκων – Αγ. Ιωάννη με την οδό που οδηγεί εντός της προαναφερόμενης Τοπικής Κοινότητας [Η ΕΠΖ με την υπ’ αριθ. 97/11 απόφασή της εισηγείται θετικά].
•    Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΩΛΕΝΗ» της Τ. Κ Μαγούλας με την οποία ζητείται η τοποθέτηση σήμανσης και κατόπτρων στην οδό που οδηγεί από την Τ.Κ Μαγούλας στην Τ.Κ Ώλενας του Δήμου Πύργου [Η ΕΠΖ με την 98/11 απόφασή της εισηγείται ομόφωνα την τοποθέτηση κατόπτρων στην πρώτη αριστερή στροφή από Τ.Κ Ωλένης προς Τ.Κ Μαγούλας και στην πρώτη δεξιά στροφή].
•    Αίτηση της «Πάνος Τερζής & ΣΙΑ Ο.Ε» με την οποία ζητείται η έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν του Σούπερ Μάρκετ που βρίσκεται επί της οδού Ρήγα Φεραίου στον Πύργο [Η ΕΠΖ με την αριθ. 96/11 απόφασή της εισηγείται ομόφωνα την έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος κατά τις ώρες λειτουργίας του και την τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης, ραβδώσεις πλάτους παράλληλα προς τον άξονα του οδοστρώματος].
•    Αίτηση του Συμβουλίου της Τ.Κ Μαγούλας, με την οποία ζητείται το κλείσιμο του πεζοδρόμου που βρίσκεται εντός της Τ.Κ Μαγούλας και συνδέει τον επαρχιακό δρόμο Πύργου – Μαγούλας με τον επαρχιακό δρόμο Πύργου – Μαγούλας - Ώλενας[Η ΕΠΖ με την αριθ. 99/11 ομόφωνη απόφασή της, εισηγείται θετικά].
•    Αίτηση του κ. Αποστολόπουλου Παναγιώτη με την οποία ζητείται η προσωρινή στάθμευση μοτοποδηλάτων, για την εξυπηρέτηση ενοικιαστών – επισκεπτών στην Τ.Κ Κατακόλου του Δήμου Πύργου [Η ΕΠΖ με την αριθ. 100/11ομόφωνη απόφασή της εισηγείται την απόρριψη της αίτησης].
•    Αίτηση του κ. Κιτσόπουλου Ηρακλή με την οποία ζητείται άδεια χρήσεως πεζοδρομίου εμβαδού 4 τ.μ για τοποθέτηση ΣΤΑΝΤ επί της οδού Πατρών 38 στον Πύργο [Η ΕΠΖ με την αριθ. 101/11 ομόφωνη απόφασή της εισηγείται θετικά].
12.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2011.
13.    Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οριοθέτηση ρέματος στον οικισμό «Χανάκια» της Τοπικής Κοινότητας Αλποχωρίου Δήμου Πύργου.
14.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αριθ. 3/11 απόφασης του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Πύργου», περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011.
15.    Λήψη απόφασης για την αποζημίωση προβλεπόμενου χώρου ιδιοκτησίας του κ. Μπουγά Αθανασίου του Νικολάου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2001 πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 1, περιοχής Λαμπετίου δήμου Πύργου.
16.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση μιας (1) αίθουσας του Κοινοτικού γραφείου Λεβεντοχωρίου, στο Σύλλογο Γυναικών Λεβεντοχωρίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα.
17.    Λήψη απόφασης έγκρισης  και ψήφισης πίστωσης των δαπανών των κάτωθι εκδηλώσεων:
•    «Διοργάνωση του 2ου Θερινού Σχολείου ΑΘΗΝΑ 2011» ποσού 2.218,90€ με ΦΠΑ.
•    «Συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ελαιώνα, του 12ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στην Τ.Κ Ελαιώνα» ποσού 4.083,25 €.
18.    Εξέταση αιτήσεων δημοτών, οι οποίοι προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την έκδοση άδειας υπαιθρίου – πλανοδίου εμπορίου σύμφωνα με τα άρθρα, 1 παρ. 3 του ν. 2323/95 και 1 παρ. 3 του Π.Δ 254/05.

Πηγή

ilialive.gr

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη