Την Τρίτη 18/10 συνεδριάζει του ΔΣ Πύργου

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 18 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο Πύργου στις 19.30 το απόγευμα.


1.    Συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν στο χώρο της Παιδείας του Δήμου Πύργου.
2.    Λήψη απόφασης για την αλλαγή των χώρων διεξαγωγής των λαϊκών αγορών, εντός της Δημοτικής  Κοινότητας  Πύργου [Η ΕΠΖ με τις 110/11 και 115/11 αποφάσεις της παρέπεμψε το θέμα λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας στο Δ.Σ].
3.    Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάθμευσης στην Τ.Κ Αγ. Γεωργίου, επί της οδού Δ. Ψάρρη από την πλατεία έως οικία Ζέρβα, κατόπιν της αριθ. 9/11 απόφασης της Τ.Κ [Η ΕΠΖ με την 116/11 απόφασή της εισηγείται θετικά].
4.    Λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι αιτήσεων υπηρεσιών - δημοτών,  κατόπιν αποφάσεων - εισηγήσεων της Ε.Π.Ζ:
•    Αίτηση του κ. Ρήγα Διονυσίου με την οποία ζητείται η έγκριση τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης μηχανοκίνητων οχημάτων επί της οδού Πάροδος Χαριλάου Τρικούπη 17, στον Πύργο [Η ΕΠΖ με την αριθ. 106/11 απόφασή της εισηγείται την απόρριψη της αίτησης].
•    Αίτηση του κ. Καράμπελα Ανδρέα με την οποία ζητείται η έγκριση μιας θέσης στάθμευσης επί των οδών Παπαφλέσσα και Εθνικής Αντιστάσεως στον Πύργο, για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματός του [Η ΕΠΖ με την αριθ. 107/11  απόφασή της εισηγείται την απόρριψη της αίτησης].
•    Αίτηση της ΣΚΟΣ Α.Σ.Ε με την οποία ζητείται η έγκριση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του γραφείου της, που βρίσκεται επί της οδού Τ. Πετροπούλου 4, στον Πύργο [Η ΕΠΖ με την αριθ. 108/11 απόφασή της εισηγείται την απόρριψη της αίτησης].
•    Αίτηση του κ. Κάπου Ιωάννη με την οποία ζητείται η παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν του Super Market Carrefour Μαρινόπουλος από Δευτέρα έως Σάββατο και κατά τις ώρες 6:00-13:00, που βρίσκεται επί της οδού Τ. Πετροπούλου στον Πύργο [Η ΕΠΖ με την αριθ. 105/11 απόφασή της εισηγείται την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης με την προϋπόθεση να χρησιμοποιείται μόνο για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και μόνο για τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και ώρες 06:00 έως 13:00].
•    Α. Αίτηση του κ. Καράμπελα Ανδρέα με την οποία ζητείται η τοποθέτηση κινούμενων πινακίδων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματος Mega Bazzar, που βρίσκεται επί της οδού Παπαφλέσσα 44 και Ανωνύμου στον Πύργο και
Β. Ανάκληση της 431/09 απόφασης του Δ.Σ περί παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Καράμπελα Ιωάννη επί της οδού Πατρών 43, διότι το κατάστημα έχει μεταφερθεί.
 [Η ΕΠΖ με την αριθ. 104/11 απόφασή της εισηγείται ν’ απορριφθεί η αίτηση και ν’ ανακληθεί η 431/09 απόφαση του Δ.Σ].
•    Αίτηση του κ. Λουμίτη Παναγιώτη του Γεωργίου με την οποία ζητείται η έγκριση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πατρόκλου 29 στον Πύργο [Η ΕΠΖ με την αριθ. 111/11 απόφασή της εισηγείται θετικά].
•    Αίτηση της κας Σταματοπούλου Χριστίνας με την οποία ζητείται η έγκριση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γρηγορίου Ε΄στον Πύργο [Η ΕΠΖ με την αριθ. 112/11 απόφασή της εισηγείται θετικά].
•    Αίτηση του κ. Λαγού Κων/νου με την οποία ζητείται η χορήγηση άδειας κατάληψης πεζοδρομίου έξωθεν του καταστήματός του στο Κατάκολο [Η ΕΠΖ με την αριθ. 113/11 απόφασή της εισηγείται θετικά, με την προϋπόθεση ότι θα μένει ικανοποιητικός χώρος για την ομαλή διέλευση πεζών και ατόμων ΑΜΕΑ].
5.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της μελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλης βορείου τμήματος Πύργου, σχετικά με την ιδιοκτησία Ξυστρή, ήτοι από ιδιοκτησία που εμφανίζεται στο προτεινόμενο σχέδιο, σε χώρο Πολιτιστικού Κέντρου και Πολλαπλών Χρήσεων.
6.    Εξέταση αιτήσεως της «Α. Μπελόκα – Δ. Παπαδημητρόπουλου – Μ. Παπαδημητρόπουλου Ο.Ε» με την οποία ζητείται η έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Αγ. Γεωργίου 92 όπου βρίσκεται το υπό ίδρυση κατάστημά τους [Η ΕΠΖ με την αριθ. 109/11εισηγείται θετικά].
7.    Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, εστιατορίων κλπ. τα οποία βρίσκονται εντός του Καλλικρατικού Δήμου Πύργου, όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
8.    Λήψη απόφασης περί παράτασης ημερομηνίας για ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους.
9.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2011.
10.    Λήψη απόφασης για την εκποίηση με πλειοδοτικό διαγωνισμό κινητών πραγμάτων ήτοι συμπαγή σίδερα, λαμαρίνες, βαρέλια, κιγκλιδώματα, φωτιστικοί ιστοί, που βρίσκονται διάσπαρτα στο ακίνητο «Ξυστρή» και στο ακίνητο της αποθήκης της Τεχνικής Υπηρεσίας ιδιοκτησίας του Δήμου.
11.    Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης των τροποποιημένων προγραμματικών συμβάσεων των έργων:
•    «Αποκατάσταση βατότητας στο Δ.Δ Βαρβάσαινας του Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 80.000,00 € με το ΦΠΑ.
•    «Βελτίωση δρόμου στη θέση «Ρένια» Δ.Δ Λαμπετίου Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 25.000,00€ με το ΦΠΑ.
•    «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ Μαγούλας δήμου Ωλένης» προϋπολογισμού 20.000,00 € με το ΦΠΑ.
•    «Βελτίωση δρόμου από Σώπι προς Αγ. Γεώργιο – Μαυρομάτι του δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 70.000,00€ με το ΦΠΑ.
•    «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου από Δ.Δ Σωπίου του δήμου Ωλένης προς Νεκροταφείο» προϋπολογισμού 40.000,00 € με το ΦΠΑ.
•    «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Δ.Δ Μαγούλας δήμου Ωλένης» προϋπολογισμού 25.000,00€ με το ΦΠΑ.
Β. Αντικατάστασης των μελών που απαρτίζουν την κοινή επιτροπή παρακολούθησης έκαστης προγραμματικής.
Γ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους.
12.    Λήψη απόφασης: α. Έγκρισης των μελετών:
•    55/11 μελέτης του έργου «Ανάπλαση εισόδου Τ.Κ Αλφειούσας» προϋπολογισμού 150.000,00€
•     60/11 μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στη Δ.Ε Βώλακα» προϋπολογισμού 130.000,00 € και
β. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των έργων (με δημοπρασία).  
13.    Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση ανάπλασης στο Συνοικισμό Χανακίων Δ. Ιάρδανου» με αριθμό μελέτης 4/10.
14.    Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας  των κάτωθι έργων:
•    «Αγροτική οδοποιϊα Ώλενας – αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 454/07 μέχρι 31-12-11.
•    «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης Πύργου» με αριθμό μελέτης 44/09, έως 31-03-12.
•    «Αγροτική οδοποιϊα – τεχνικά έργα» δήμου Ιάρδανου, με αριθμό μελέτης 34/10, έως 31-12-11.
•    «Αποκατάσταση δρόμου Βουνάργου – ΙΜ Φραγκοπηδήματος» με αριθμό μελέτης 166/08 έως 31-12-11.
15.    Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής των κάτωθι έργων:
•    «Ασφαλτόστρωση οδού Καταραχίου» με αριθμό μελέτης 1/08 [οριστική Παραλαβή].
•    «Ανάπλαση τμήματος οδού Μπιζανίου» με αριθμό μελέτης 15/09 [οριστική παραλαβή].
•    «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Γουμέρου – αντιπλημμυρική προστασία» με αριθμό μελέτης 381/07 [οριστική παραλαβή].
•    «Αποπεράτωση γηπέδου Μαγούλας» με αριθμό μελέτης 284/09 [οριστική παραλαβή].
16.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της αριθ. 357/11 απόφασης του Δ.Σ περί σύναψης σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, για τη συλλογή – μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους του Καλλικρατικού δήμου Πύργου.
17.    Λήψη απόφασης για το άνοιγμα νέου λογαριασμού Τραπέζης, αποκλειστικά για τη μισθοδοσία του δήμου, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
18.    Λήψη απόφασης έγκρισης ετήσιας οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Πύργου ύψους 5.000,00 € , για το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Ηλείας «Παρεμβάσεις».
19.    Λήψη απόφασης για την ένταξη της Τ.Κ Αγ. Αποστόλων της Δ.Ε Ιάρδανου στο καθεστώς της ΔΕΥΑΠ (επέκταση αρμοδιότητας).
20.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ.  112/11 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του οικ. έτους 2011.
21.    Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ.
22.    Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.
23.    Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 22,60€ για στεφάνι,  που κατατέθηκε κατά τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών.
24.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ.  21/11  απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΠ Α.Ε ΟΤΑ, περί έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.                                                          
25.    Εξέταση αιτήσεως του κ. Σπυρίδωνα Ασημακόπουλου με την οποία ζητείται η παράταση ισχύος ηλεκτροδότησης.
26.    Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη των αδειών λειτουργίας καταστημάτων που έχουν υποπέσει σε παραβάσεις (υγειονομικές, πολεοδομικές κ.α) κατόπιν της αριθ. 117/11 απόφασης της ΕΠΖ.

Πηγή

Δελτίο Τύπου

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη