21|01
2019
20:34

Μηχανήματα & εργαλεία Σκούτας

Τι αλλάζει στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, τροποποιείται η απόφαση «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησης τους». 
 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση προβλέπονται τροποποιήσεις σε ότι αφορά την ενημέρωση του Μητρώου, τον τρόπο για να διαπιστωθεί η παραγωγική δραστηριότητα του ΑΣ, αλλά και ποια είναι τα κριτήρια για την διαγραφή των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ.
 
Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

«Άρθρο 1

Η αρ. 2062/132509/2016 (Β΄ 3938) απόφαση «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών» τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 3 η παρ 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το Μητρώο ενημερώνεται από τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό με την υποβολή της αίτησης πρώτης εγγραφής καθώς και με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΥπΑΑΤ. Για κάθε μεταβολή, που επέρχεται, επικαιροποιείται το Μητρώο σε όλη τη διάρκεια του έτους»

2. Το άρθρο 5 παρ 1 περ ε) τροποποιείται ως εξής: «ε) αντίγραφα ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν.4384/2016, για να διαπιστωθεί κυρίως η παραγωγική δραστηριότητα του ΑΣ μέσω των στοιχείων που δηλώνονται. Ειδικότερα, αρδευτικοί συνεταιρισμοί, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί διαχειρίσεως κοινής χορτονομής του ν.δ. 1923, αγροτικοί συνεταιρισμοί προώθησης προβατοτροφίας που υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα και ΑΣ εξαγοράς κτημάτων εντάσσονται στην ίδια κατηγορία». 

3. Προστίθεται παρ 3 στο άρθρο 5 ως εξής: «3. Η αρμόδια αρχή αν η αίτηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλεί τον υπόχρεο ή με διοικητικό έγγραφο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται, ενώ δεν χορηγείται βεβαίωση ενημερότητας. Αν η προθεσμία των έξι (6) μηνών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 6 παρ 3.

4. Το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ 656/37132 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄913/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6

Διαγραφή από το Μητρώο

1. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ διαγράφονται από το Μητρώο:

α) Αν λυθούν και εκκαθαριστούν.

β) Αν δεν έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4384/2016 μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.

γ) Οι ΑΕΣ, αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή διαγραφούν από το Γ.Ε.ΜΗ.

δ) αν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους και δεν συμμορφωθούν στις έγγραφες υποδείξεις της σε διάστημα έξι (6) μηνών ή στην παράταση της προθεσμίας. Δεν χορηγείται βεβαίωση ενημερότητας μέχρι την συμμόρφωση στις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής.

ε) Αν δεν υποβάλλουν στο Μητρώο, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων.

2. Η αρμόδια αρχή με πράξη της, στην οποία αναγράφονται:

α) τα στοιχεία του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ και του νόμιμου εκπροσώπου του και

β) η περιγραφή της παράβασης και

γ) στην περίπτωση της παραγράφου 1 περ δ) 2, ο 3 τρόπος θεραπείας της, διαγράφει τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ από το Μητρώο.

3. Οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής.

Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ένστασης, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, μέσα σε εξήντα (60) μέρες».


28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη