Πλαστικά Κρήτης ΑΕ

 

praxitelis anastasopoulos 750x150 1021 ΜΠΟΥΦΑΡΔΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
25|02
2023
14:57

Μηχανήματα & εργαλεία Σκούτας

Στον αέρα τα Οικολογικά Σχήματα των κτηνοτρόφων, μεγάλος κίνδυνος απώλειας χρημάτων

Τεχνική λύση και εκκρεμότητες διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης καθιστούν δύσκολα εφαρμόσιμα τα Οικολογικά Σχήματα στον τομέα της κτηνοτροφίας.

Από τα δέκα Οικολογικά Σχήματα της νέας ΚΑΠ (2023-2027), τα οποία... επαγγέλλονται να αντικαταστήσουν το πρασίνισμα, που έδινε άμεσα χρήμα στους λογαριασμούς των παραγωγών κάθε Δεκέμβριο και χωρίς μεγάλες υποχρεώσεις, τα τρία αφορούν στην κτηνοτροφική παραγωγή και τους κτηνοτρόφους.

Τα Οικολογικά Σχήματα αποτελούν μια νέα μορφή πριμοδότησης των παραγωγών για την τήρηση δράσεων και πρακτικών στην αγροτική εκμετάλλευση και θεσπίστηκαν στη νέα ΚΑΠ, προκειμένου να αντικαταστήσουν, το γνωστό σε όλους πρασίνισμα. Έρχονται, λοιπόν, ή καλύτερα... φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν το 25% των άμεσων ενισχύσεων, όπερ σημαίνει ότι για να πληρωθεί κάποιος δικαιούχος το σύνολο των ενισχύσεων που έπαιρνε τα προηγούμενα έτη για τα ίδια στρέμματα, θα πρέπει να τηρεί κάποιο ή κάποια από τα Οικολογικά Σχήματα. Όσον αφορά στον τομέα της κτηνοτροφίας, από τα 10 Οικολογικά Σχήματα, μόνον 3 αφορούν την κτηνοτροφία και δυνητικά θα αποτρέψουν απώλεια κονδυλίων των παραγωγών στη νέα ΚΑΠ. Για να εφαρμοστούν βέβαια άμεσα τα συγκεκριμένα Οικολογικά Σχήματα είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά από τη στιγμή που ισχύει ακόμα η τεχνική λύση κατανομής βοσκότοπων και δεν έχουν ακόμα γίνει τα διαχειριστικά σχέδια βοσκότοπων. Το θετικό όμως είναι πως η νέα ΚΑΠ τα δυο πρώτα χρόνια εφαρμογής της, δηλαδή το 2023 και το 2024, είναι ελαστική όσον αφορά στα Οικολογικά Σχήματα, επιτρέποντας, σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν από τους παραγωγούς, την επιστροφή πόρων στη βασική ενίσχυση, από την οποία όμως επωφελούνται και οι αγρότες, αλλά και οι κτηνοτρόφοι (όσοι κάνουν ΟΣΔΕ δηλαδή). Σε αυτό το δεδομένο δείχνουν να έχουν οχυρωθεί το τελευταίο διάστημα, οι έχοντες την πολιτική ευθύνη και τη διαχείριση τέτοιου είδους προγραμμάτων, αγνοώντας το τι θα επακολουθήσει στο κοντινό μέλλον με τις επιδοτήσεις και τις απώλειες που θα βλέπουν κάθε χρόνο οι παραγωγοί.

Μόνο οι παλαιοί θα έχουν δικαίωμα στη Βιολογική Κτηνοτροφία

Το πρώτο Οικολογικό Σχήμα είναι αυτό που αφορά τη Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Συγκεκριμένα, με τη δράση 2, δίδεται στους κτηνοτρόφους η δυνατότητα να ενισχυθούν για τη Διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας. Η Δράση αφορά 1.744.000 στρέμματα ετησίως. Η ένταξη τεκμηριώνεται από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι. Δηλαδή, για να πάρει ο κτηνοτρόφος χρήματα, θα πρέπει αποδεδειγμένα, να τηρεί το πρόγραμμα. Από το πρόγραμμα ωστόσο αυτό, θα μπορούν να επωφεληθούν μόνο όσοι κτηνοτρόφοι είναι ήδη ενταγμένοι στη βιολογική κτηνοτροφία. Άρα όσοι δεν έχουν σύμβαση ή μπουν πιο μετά στο πρόγραμμα, δεν θα έχουν πρόσβαση στα χρήματα της Δράσης.

Με ποιά βοσκοτόπια θα μπουν στη Δράση οι παραγωγοί, αυτά της τεχνικής λύσης;

Το δεύτερο Οικολογικό Σχήμα που μπορεί να ενταχτούν οι κτηνοτρόφοι είναι αυτό που αφορά στην Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων μέσω της «Βελτίωσης της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης». Οι υποχρεώσεις των παραγωγών εδώ, αφορούν, είτε στην αναστολή της βόσκησης σε βοσκήσιμες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης, είτε στη μετακίνηση σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1) Αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιμων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου.

2) Να μετακινούν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες το έτος.

Όπως αναφέρουν στον ΑγροΤύπο, γνώστες της νέας ΚΑΠ, το πρόβλημα εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι λόγω της τεχνικής λύσης στην κατανομή των βοσκότοπων (κατανομή βοσκότοπων σε άλλο μέρος από την έδρα του κτηνοτρόφου, ακόμα και σε άλλη περιφέρεια), που εφαρμόζεται και σήμερα, είναι άγνωστο πώς θα εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες δράσεις, πόσο μάλλον, όταν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, όπως και το κτηματολόγιο σε όλη τη χώρα. Κατά συνέπεια, οι δράσεις αυτές πιθανόν να αργήσουν να ενεργοποιηθούν...

Σιτηρέσιο με... μείωση αερίων θερμοκηπίου

Το συγκεκριμένο Οικολογικό Σχήμα έχει ακόμα μια Δράση, στην οποία θα μπορούν να ενταχτούν οι κτηνοτρόφοι και η οποία αφορά στην «Εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου». Η Δράση συνίσταται στην ενίσχυση για την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. Η εκμετάλλευση, σε συνεργασία με σύμβουλο, θα καταρτίζει σιτηρέσιο με στόχο αφ’ ενός τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και αφετέρου τον εμπλουτισμό της τροφής με φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακή δράση, έτσι ώστε να συμβάλλει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών. Επίσης ενισχύεται η χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής υπολογισμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βάσει του σιτηρεσίου και των ακολουθούμενων διαχειριστικών πρακτικών της εκμετάλλευσης. Πρέπει επίσης να καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο διαχείρισης Βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης, με τη συνδρομή πιστοποιημένου συμβούλου, η δε συμμόρφωση στην εκ περιτροπής βόσκηση και τα διαχειριστικά σχέδια σε περιοχές Natura, αλλά και η μετακίνηση του κοπαδιού θα πιστοποιείται με την χρήση συστήματος γεωεντοπισμού (GPS). Το πρόβλημα, εδώ, λένε πληροφορίες από μελετητικά γραφεία, έγκειται αφενός στην υποχρέωση για τις εκπομπές αερίων, που θα επιβάλλει την χρήση τροφών που παρήχθησαν με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (τέτοιες δεν είναι το καλαμπόκι και το τριφύλλι που τρώνε κατά κόρον τα ζώα στην Ελλάδα), αφετέρου στο γεγονός ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα τα διαχειριστικά βοσκότοπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τρίτο και τελευταίο Οικολογικό Σχήμα, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχτούν οι κτηνοτρόφοι, είναι αυτό που αφορά στη Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου. Η δράση εδώ αφορά στις μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων με κάλυψη δένδρων μέχρι 40% και υπόροφο με ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση και η μέση αποζημίωση είναι 10 ευρώ το στρέμμα.

Πηγή: Αgrotypos.gr

Google News ilialive.rg

?>

Περισσότερα από την κατηγορία


28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.