LIVE

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

20|05
2022
21:10

ΔΕΥΑΔ Πηνειού: Ξεκίνησε η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Γαστούνης - Βαρθολομιού

Επιτακτική η ανάγκη σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο

Ένα μεγάλο έργο! Ένα έργο που προστατεύει το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον του Δήμου μας βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής μας.

Ένα έργο για το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο με την καθοριστική συνδρομή και με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ένα έργο που ενστερνίσθηκε και προώθησε η Δημοτική Αρχή, με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Ο Βιολογικός καθαρισμός Γαστούνης- Βαρθολομιού σε αυτήν την φάση θα λειτουργήσει για την πόλη της Γαστούνης και συγκεκριμένα στα τμήματα των οδών :

- Στρατηγού Σισίνη από Χαλκιοπούλου έως Κέντρο Υγείας

- Σμύρνης από Στρ. Σισίνη έως Καραίσκου (επι της πλ. Ηρώων)

- Χρ. Σισίνη από χαλκιοπούλου έως Κοιμ. Θεοτόκου

- Μιχ. Σισίνη από Χαλκιοπούλου έως Κοιμ. Θεοτόκου-Μάχης Λάλα

- Γιαν. Γιαννακοπούλου από Κουρβισιάνου έως Barista cafe

- Κοιμ. Θεοτόκου από Μακεδονίας (ιδιοκτησίας Καπράλου) έως Σημαδιακού.

- Ελ. Βενιζέλου από Γιαν. Γιαννακοπούλου έως Μιχ. Σισίνη

- Πάροδος Στρ. Σισίνη (στενό Ανδρικάκη)

- Πιάτσα Ταξί

- Λιάκου από Γιαν. Γιαννακόπουλου έως Μιχ. Σισίνη

- Μανουρά από Γιαν. Γιαννακόπουλου έως Μιχ. Σισίνη

- Γαλαναίων από Γιαν. Γιαννακόπουλου έως Μιχ. Σισίνη

- Καραίσκου από Χρ. Σισίνη έως Μιχ. Σισίνη

Για να ξεκινήσει η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Γαστούνης- Βαρθολομιού, με αστικά λύματα, απαιτείται και επιβάλλεται, σε πρώτη φάση, να γίνει από τους κατοίκους – ιδιοκτήτες ακινήτων της Γαστούνης η υποχρεωτική από το νόμο σύνδεσή τους με το δίκτυο αποχέτευσης με την ΑΜΕΣΗ κατασκευή των εσωτερικών συνδέσεων, από την απόληξη της αποχέτευσής τους μέχρι το φρεάτιο που υπάρχει στο δρόμο.

Η ΑΜΕΣΗ και κατά το ταχύτερο δυνατό κατασκευή των εσωτερικών συνδέσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων της πόλης της Γαστούνης επιβάλλεται να γίνει ως εξής:

🔹️ Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έως την 30/6/22 υποχρεούνται να καταβάλουν ή να προβούν σε ρύθμιση του τέλους σύνδεσης, κατ’ εφαρμογή της 18/22 (ΑΔΑ:ΨΜΤ046Ν4ΝΚ-6ΩΞ) απόφασης της ΔΕΥΑΔ Πηνειού και της 97/21 (ΑΔΑ:6ΟΔΘΩΞΑ-Ε51)του ΔΣ του Δ. Πηνειού.

🔹️ Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια.

🔹️ Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει με φροντίδα και δαπάνη του κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του (βόθρους). Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη των περιεχομένων των βόθρων καθώς και των ομβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια η ΔΕΥΑΔ Πηνειού θα επιβάλλει κυρώσεις ακόμη και διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης και επιβολή αυστηρών προστίμων.

🔹️ Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα δύο ακίνητα. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΔ Πηνειού, είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτων στην ίδια αποχέτευση ή και αντίστροφα ένα ακίνητο μπορεί να συνδεθεί με περισσότερες της μίας παροχές αποχέτευσης.

🔹️ Η κατασκευή λιποσυλλέκτη στις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια είναι υποχρεωτική. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης η ΔΕΥΑΔ Πηνειού θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει αυστηρό πρόστιμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ ΠΗΝΕΙΟΥ

☎ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΔΕΥΑΔ Πηνειού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Η υποχρεωτική και επιβαλλόμενη από το νόμο σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται στα προκατασκευασμένα φρεάτια των διακλαδώσεων του δικτύου που βρίσκονται στους δημοτικούς δρόμους, στα όρια των ιδιοκτησιών.

Στον πυθμένα κάθε φρεατίου θα υλοποιηθεί η σύνδεση διαμέτρου Φ160 είτε στην αναμονή, όπου υπάρχει, είτε με τρύπημα (με ειδικό εξάρτημα-ποτηροτρύπανο).

Σε περίπτωση που κάποια αναμονή δε χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να κλείνεται με κατάλληλη πλαστική τάπα Φ160 για αποφυγή εισροών υπογείων υδάτων και χωμάτων στο δίκτυο αλλά και εκροών λυμάτων στο υπέδαφος.

Λόγω των καθαιρέσεων και εκσκαφών που θα απαιτηθούν εξωτερικά του φρεατίου για την εύρεση των αναμονών θα πρέπει να επιδιώκεται συνεννόηση μεταξύ των ιδιοκτητών που θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο φρεάτιο , ούτως ώστε να γίνονται ταυτόχρονα όλες οι συνδέσεις και να μην απαιτηθούν στο μέλλον νέες εκσκαφές και αποκαταστάσεις το κόστος των οποίων θα βαρύνει εξίσου όλους τους συνδεόμενους.

Επισημαίνεται ότι ο κάθε ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις επιφάνειες πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων υπό καθαίρεση επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους κατάσταση.

Ο σωλήνας σύνδεσης θα πρέπει να είναι πλαστικός διαμέτρου μικρότερης του Φ160.

Θα ακολουθεί τη μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή εντός της ιδιοκτησίας και στο τέλος θα εξέρχεται στο τέλος του δρόμου και πεζοδρομίου μέχρι το φρεάτιο.

Για λόγους ασφαλείας ο σωλήνας θα πρέπει να τοποθετείται σε βάθος τουλάχιστον 0,50 μέτρων κάτω από τη στάθμη του δρόμου και να επιχώνεται με άμμο ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό να εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα.

Σε πρώτη φάση μπορείτε άμεσα να κατασκευάσετε τον απαιτούμενο σωλήνα ύδρευσης από την απόληξη του εσωτερικού συστήματος αποχέτευσης του κτιρίου σας μέχρι την αναμονή στα υπάρχοντα φρεάτια στο δρόμο ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ να γίνει η τελική σύνδεση του σωλήνα.

Επί του σωλήνα σύνδεσης και εντός της ιδιοκτησίας σας, θα πρέπει να γίνει κατασκευή φρεατίου ελέγχου καθαρισμού καθώς και τοποθέτηση λιποσυλλέκτη για τα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων και γενικά για όσες εγκαταστάσεις η ΔΕΥΑΔ Πηνειού κρίνει απαραίτητο.

deuad pineioy

(Δελτίο Τύπου)

Περισσότερα από την κατηγορία

Sites του Ομίλου

Αγ. Κυριακής 4 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Coffee Berry