LIVE

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

09|11
2022
05:40

ΔΣ Πύργου: Μονοπώλησε το ενδιαφέρον η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού

Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της αντιπολίτευσης του ΔΣ Πύργου έχει εξελιχθεί η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Πύργου, με παραχώρηση των ανταποδοτικών τελών για 12 χρόνια. Στη χθεσινή συνεδρίαση απόντος του δημάρχου Τάκη Αντωνακόπουλο, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης εξέθεσαν τις απόψεις τους, οι οποίες και ψηφίστηκαν ομόφωνα (εισήγηση των παρατάξεων Νικολούτσου, Κάννη, Καράμπελα), για τη μη εκχώρηση των ανταποδοτικών τελών για την αποπληρωμή της σύμβασης που θα υπογραφεί και για τη μη δημιουργία καταπιστευτικού λογαριασμού σε τραπεζικό ίδρυμα για το σκοπό αυτό.

Αρχικά ο πρόεδρος του ΔΣ Νώντας Κυριάζης ανέγνωσε επιστολή του δημάρχου (απουσίαζε λόγω εφημερίας στη Ν.Μ. Ηλείας) που εξηγούσε το σκεπτικό της κίνησης αυτής και επισήμανε πως όποια απόφαση και αν ληφθεί από το σώμα θα είναι άκυρη βάσει του κανονιστικού πλαισίου αρμοδιοτήτων.

Η επιστολή του δημάρχου προς το Σώμα

Ο δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος με επιστολή του που ανέγνωσε ο πρόεδρος του ΔΣ - λόγω της απουσίας του - ανέφερε τα εξής:

“Είναι γνωστό και αναμφισβήτητο, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίζει για θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητα άλλων Οργάνων του Δήμου, εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής. Για το συγκεκριμένο 1ο θέμα της σημερνής Συνεδρίασης, με σαφήνεια Νόμος του 2020 ορίζει ότι αρμόδιο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Για το θέμα της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Συστήματος Φωτισμού της πόλης, υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις σε άλλους Δήμους οι οποίες στηρίζονται πάνω σ’ αυτό το νομικό πλαίσιο.

Η μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος ηλεκτροφωτισμού δημόσιων χώρων του Δήμου έχει εκπονηθεί έγκαιρα κι έχει παραληφθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Είναι γνωστό ότι στο τριετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Δήμου που ψηφίστηκε το 2020, ομόφωνα εγκρίθηκε και η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Με επιστολή μου προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον ενημέρωσα έγκαιρα ότι η εισαγωγή θέματος προς συζήτηση όταν δεν συνάδει με το κανονιστικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν τα όργανα του Δήμου, γι’ αυτό και καθιστά άκυρη την οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί.

Αντιθέτως προτείνουμε, κι έχει εισαχθεί ως θέμα στη σημερινή διαδικασία, η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου γύρω από την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και την Σύμβαση Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ).

Και μάλιστα προτείνουμε να γίνει διαδικασία στην οποία θα βρίσκεται ο Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας που εκπόνησε τη μελέτη, καθώς και ο εκπρόσωπος του φορέα που ασκεί σύμφωνα με το νόμο, εσωτερικό έλεγχο στα πεπραγμένα του Δήμου Πύργου, για να απαντήσουν σε όλες τις απορίες που μπορεί να έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Βεβαίως πρέπει να επισημάνω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα της θητείας μας, υπήρχε η δυνατότητα να έχετε ενημέρωση μέσα από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι από τις πρώτες παρατάξεις της μειοψηφίας, μέσω των οποίων αποφασίστηκε η εκπόνηση και η παραλαβή της μελέτης.

Η προσπάθεια να ακυρωθεί ένα σημαντικό έργο, ιδιαίτερα χρήσιμο στην εποχή της ενεργειακής κρίσης, για τους δημότες, δεν μπορεί να γίνει πράξη. Ήδη σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες, δεκάδες Δήμοι αλλά και αιρετές Περιφέρειες έχουν προχωρήσει σε ΣΕΑ, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης των Δημοτικών Αρχών.

Πολλά από τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται όψιμα, έχουν αντιμετωπιστεί απορριπτικά από την πρόσφατη απόφαση της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης μέσω της οποίας απορρίφθηκαν ενστάσεις οι οποίες υιοθετούσαν τα προβαλλόμενα αρνητικά επιχειρήματα από την πλευρά της μειοψηφίας.

Σας θυμίζω την άδοξη που είχε για εσάς εξέλιξη, όλη η νομικά ανεδαφική επιχειρηματολογία γύρω από το έργο αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες προϋπολογισμού 1,4 ευρώ, το οποίο πλέον υλοποιείται.

Τέλος επαναλαμβάνω ότι επειδή η παρούσα Δημοτική Αρχή σέβεται τους νόμους, δεν θα επιτρέπουμε σε κανένα τον εμπαιγμό της κοινωνίας και τον ευτελισμό των θεσμών. Η μόνη σοβαρή διαδικασία που μπορεί να γίνει είναι η συζήτηση και οι απαντήσεις σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο.

Όσον αφορά ιδεολογικά ζητήματα που τίθενται από τις σχέσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής οικονομίας, νομίζω ότι αυτά έχουν λυθεί με σαφήνεια από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης. Αρκετοί από εσάς, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο-ίσως οι περισσότεροι- έχουν εγκρίνει πολλές φορές τη σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στον Δήμο Πύργου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος των τελών καθαριότητας πηγαίνουν στην ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί το εργοστάσιο Διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά.

Επίσης, άλλη μορφή ΣΔΙΤ μεταξύ Δήμου Πύργου και ιδιωτικού φορέα, είναι η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής πόσιμου νερού στον Ερύμανθο. Για την πληρωμή της εταιρείας αυτής, η προηγούμενη Αρχή ψήφισε και διαμόρφωσε τα τέλη Ερυμάνθου. Οι πολίτες πλήρωναν τα τέλη και ο Δήμος τα έδινε στην ιδιωτική εταιρεία που συντηρεί το εργοστάσιο. Να θυμίσουμε ότι τα τέλη Ερυμάνθου τα καταργήσαμε εμείς και ήταν 3 ευρώ ανά παροχή το μήνα.

Πλέον δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση ιδεολογική, πολιτική και οικονομική για την αρνητική στάση ετερόκλητων δυνάμεων, εδώ σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ελέγξει και θα προστατέψει το συμφέρον του πολίτη, όπως έχει κάνει σε δεκάδες άλλες τέτοιες συμβάσεις (ΣΕΑ).

Τα υπόλοιπα είναι λόγια μικροπολιτικών παραστάσεων, ελλείψει δυνατότητας διατύπωσης σοβαρού πολιτικού λόγου, σοβαρών πολιτικών προτάσεων, σοβαρής πολιτικής συμπεριφοράς”.

Η τοποθέτηση - διαφοροποίηση Κυριαζή

Ο πρόεδρος του ΔΣ Πύργου Νώντας Κυριακής για το θέμα τοποθετήθηκε ως εξής:
“Με αφορμή τα διαμειφθέντα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκχώρηση των δημοτικών τελών σε εργολάβο για 12 έτη καθώς και για την προσωπική μου ψήφο κατά την ψηφοφορία δηλώνω τα παρακάτω:

Χρέος των αντιπροσώπων των δημοτών στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η παντί τρόπω και χωρίς πολιτικάντικες εκπτώσεις ή ερμηνείες κατά το δοκούν, υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και κατ’ επέκταση των Δημοτών.

Υποχρέωση των κατεχόντων θεσμική θέση στα όργανα διοίκησης του Δήμου είναι η τήρηση των νόμων και του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των οργάνων. Εν προκειμένω όποια αρμοδιότητα δεν έχει εκχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ανήκει σε αυτό, ως το κορυφαίο όργανο διοίκησης του Δήμου.

Καθήκον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η αναζήτηση λύσεων επί των προβλημάτων, οι οποίες πρέπει πάντα να στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των Δημοτών, χωρίς ταυτόχρονα να αφήνεται έστω η παραμικρή σκιά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, το οποίο είναι ιερό.

Οι τρείς παραπάνω δεσμευτικές αρχές καθόρισαν τη στάση και την ψήφο μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και επ’ ουδενί δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εναντίωσή μου στην ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας με την αλλαγή των λαμπτήρων στο δημόσιο φωτισμό της πόλης και των κοινοτήτων του Δήμου. Η ψήφος μου ήταν αρνητική στην υποθήκευση του μέλλοντος του Δήμου με την ενεχυρίαση των εσόδων του Δήμου για μια δωδεκαετία.

Προσυπογράφω την εκτέλεση του έργου με διαφορετικό όμως τρόπο που θα επιφέρει το μέγιστο οικονομικό όφελος για το Δήμο και τους κατοίκους του”

Google News ilialive.rg

Περισσότερα από την κατηγορία

Sites του Ομίλου

Αγ. Κυριακής 4 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: [email protected]

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo