LIVE

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

01|09
2019
13:45

Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι στο δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης

Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι του δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης απο τον δήμαρχο Γιάννη Λέντζα.

Πρόκειται για τους Κώστα Βαρβαρέσο, Διονύση Κεκάτο, Αλεξάνδρα Γιαννίτση, Παναγιώτη Βαγγελάκο και Πέτρο Ανυφαντή. 

Αναπληρώτρια Δημάρχου θα είναι η Αλεξάνδρα Γιαννίτση.

Αναλυτικά η απόφαση με τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων.

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, με θητεία από 1/9/2019 μέχρι 31/8/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον Κο Βαρβαρέσο Κων/νο του Αθανασίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, από τη δημοτική παράταξη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω,

α) καθ΄ ύλην, αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
 2. i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, τη Διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

ii.Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

- την τέλεση γάμων

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία των ΚΕΠ,

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών

       που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητάς του.

(όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (ΦΕΚ 391 τ.Β΄ 14.3.2011)

β. την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ανδραβίδας και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

 1. Τον Κο Κεκάτο Διονύσιο του Θεοφύλακτου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας, από τη δημοτική παράταξη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω,

α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Τεχνικών Έργων (εκτός αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων και του Τμήματος Αυτεπιστασίας & Συντηρήσεων Δικτύων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.
 2. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 3. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.

-Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητάς του.

(όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδραβίδας-     Κυλλήνης (ΦΕΚ 391 τ.Β΄ 14.3.2011).

β. την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Λεχαινών και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.

 1. Τον Κο Βαγγελάκο Παναγιώτη του Ευάγγελου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, από τη δημοτική παράταξη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω,

α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

- Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 • Την εποπτεία, διαχείριση και ευθύνη του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδραβίδας-   Κυλλήνης (ΦΕΚ 391 τ.Β΄ 14.3.2011)

β. την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Βουπρασίας και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας.

 1. Την Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, από τη δημοτική παράταξη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ και της μεταβιβάζει τις παρακάτω, καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
 • τα θέματα προβολής και Τουρισμού
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητάς της.
 • Την εποπτεία και ευθύνη: του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και   Πληροφορικής, και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης όπως   αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (ΦΕΚ 391 τ.Β΄   14.3.2011).

β. Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

 1. Τον Κο Ανυφαντή Πέτρο του Θεοδώρου, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, από τη δημοτική παράταξη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω,

α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης (ΦΕΚ 391 τ.Β΄ 14.3.2011).
 • Την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του τμήματος που εποπτεύει.
 • Την υπογραφή πράξεων, αποφάσεων και εγγράφων που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητάς του.

β. την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Κάστρου-Κυλλήνης και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής ,όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Γιαννίτση Αλεξάνδρα, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Βαγγελάκο Παναγιώτη.

 

                                                                          

Google News ilialive.rg

Περισσότερα από την κατηγορία

Sites του Ομίλου

Αγ. Κυριακής 4 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

coffee Berry