LIVE

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

06|09
2019
09:21

Αρχ. Ολυμπία: Ορίστηκαν τέσσερις αντιδήμαρχοι απο τον Γιώργο Γεωργιόπουλο

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι αντιδήμαρχοι του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργου Γεωργιόπουλου. Πρόκειται για τον Χάρη Σπηλιόπουλο, την Ρόη Αντωνοπούλου, τον Παναγιώτη Φλέσσα και τον Βασίλη Αρβανίτη. Αναπληρωτής δημάρχου θα είναι ο Χάρης Σπηλιόπουλος.

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με θητεία από 03.09.2019 μέχρι 31.12.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Σπηλιόπουλο Χαράλαμπο του Σπήλιου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως: Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων: - Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, - Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών - Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας - ΚΕΠ οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία. - Την έκδοση πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
β. Θέματα Προβολής, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Λειτουργίας Μουσείων. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, πιστοποιητικών, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του. Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

2. Την κα Αντωνοπούλου Ροϊδούλα του Ιωάννη καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως : Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων: - Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία. - Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
β. Θέματα Ολυμπιακά και Διεθνών Σχέσεων, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς της.
Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

3. Τον κ. Φλέσσα Παναγιώτη του Θεοδώρου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων: - Τεχνικών Έργων - Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών - Τμήμα Πολεοδομίας οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του. Την τέλεση πολιτικών γάμων, την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

4. Τον κ. Αρβανίτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου α. καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα των Τμημάτων: - Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας - Συντήρησης Πρασίνου - Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής - Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στην κείμενη νομοθεσία. - Ειδικώς την εποπτεία και την ευθύνη της Αγροτικής οδοποιίας, των οχημάτων και των μηχανημάτων. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του. Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

β. κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητας Λαμπείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: - Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. - Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. - Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. - Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. - Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων. - Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας.

5. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σπηλιόπουλου Χαράλαμπου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Αντωνοπούλου Ροϊδούλα. β. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ Αντωνοπούλου Ροϊδούλας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος. γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φλέσσα Παναγιώτη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Βασίλειος. δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αρβανίτη Βασιλείου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φλέσσας Παναγιώτης.

6. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Αντωνοπούλου Ροϊδούλα.

 

Sites του Ομίλου

Αγ. Κυριακής 4 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.