LIVE

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

27|01
2022
14:37

Ο Δήμος Πύργου για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Απάντηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τουρισμού σε δημόσια αναφορά-καταγγελία πολίτη.

Σε απάντηση σχετικής αναφοράς-καταγγελίας, σας ενημερώνουμε ότι o Δήμος Πύργου είναι σημαντικά ευαισθητοποιημένος στην διαχείριση των  αδέσποτων ζώων συντροφιάς και έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

 1. Έχει συσταθεί επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους παρακολούθησης της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς η οποία είναι η με αριθ. 121/2021 Δημοτικού Συμβουλίου και έχει λάβει ΑΔΑ:69Β6Ω17-Ξ3Τ
 2. Έχει προβεί σε προμήθειες σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και δίκτυο δράσης εθελοντών για το έτος 2021. Ειδικότερα έχουν εκτελεσθεί δύο (2) προμήθειες ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς :
 3. Η πρώτη προμήθεια σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς υπογράφηκε την 14/01/2021 (δηλαδή περίπου έναν χρόνο πριν) με τον οικονομικό φορέα VITAFARM Ο.Ε. «TSATSOULIS BROS» στο ποσό των 13.189,88€ με το ΦΠΑ. Η προμήθεια αυτή εξαντλήθηκε κανονικά
 4. Η δεύτερη προμήθεια σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς υπογράφηκε την 16/09/2021 με τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ Κ & Α.Γ. ΤΣΑΠΑΡΑ Ε.Ε. στο ποσό των 10.852,48€ με το ΦΠΑ. Και αυτή η προμήθεια εξαντλήθηκε κανονικά στις αρχές Ιανουαρίου 2022.
 5. Υλοποιεί την με αριθμ. 31931/10-11-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (με αριθμό μελέτης 02/2021) ποσού 73.928,80€ με ιδιώτη κτηνίατρο, όπως προέκυψε μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
 6. Έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, σε συνεργασία με όμορους Δήμους, για την υλοποίηση κατασκευής καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ευελπιστεί μέσα στο 2022 τουλάχιστον να έχουν ωριμάσει όλες οι μελέτες για την υλοποίησή του.
 7. Υπάρχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μέσω της Δ/νσης Προγραμματισμού και γίνεται προσπάθεια να λυθούν όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Αυτήν την στιγμή εκκρεμεί η αξιολόγηση σαράντα δύο (42) αιτήσεων από ιδιώτες φιλόζωους που σύμφωνα με τις δηλώσεις τους σιτίζουν περίπου τριακόσια (300) ζώα συντροφιάς, γάτες και σκύλους.

Με την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου από τα αρμόδια όργανα θα είναι σε θέση η υπηρεσία μας να προβεί σε νέα σύμβαση προμήθειας ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Δυστυχώς για το έτος 2022 αναμένεται ραγδαία αύξηση της τιμής του κιλού της ξηράς τροφής σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς λόγω ανατιμήσεων και της ενεργειακής κρίσης.

Ενημερώνουμε ότι φέτος το ποσό που προβλέπεται για τη διάθεση ζωοτροφών ανέρχεται στις 60.000 ευρώ αντί των 30.000 που δαπανήθηκαν για το έτος 2021. Δηλαδή διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός.

Η υπηρεσία συνεχώς παρακολουθεί και ελέγχει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια διάθεσης τροφών σε δικαιούχους φιλόζωους και μετά την αίτηση σας άμεσα θα προβεί σε επανέλεγχο και αξιολόγηση των κριτηρίων διάθεσης τροφών σε όλους τους φιλόζωους για την σίτιση αδέσποτων ζώων προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στην διανομή όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε. 

Υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει τοποθετήσει ταΐστρες και ποτίστρες σε όλες τις γειτονιές του δήμου σε συνεργασία με εθελοντές και προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

Από τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας για όλο το 2021 έχετε παραλάβει εσείς ή το συγγενικό πρόσωπο , πλέον των 100 σάκων ζωοτροφών:

 1. 27/01/2021 Εννέα (9) σάκους των είκοσι κιλών
 2. 23/02/2021 Εννέα (9) σάκους των είκοσι κιλών
 3. 22/03/2021 Εννέα (9) σάκους των είκοσι κιλών
 4. 20/04/2021 Εννέα (9) σάκους των είκοσι κιλών
 5. 19/05/2021 Εννέα (9) σάκους των είκοσι κιλών
 6. 23/06/2021 Εννέα (9) σάκους των είκοσι κιλών
 7. 20/07/2021 Εννέα (9) σάκους των είκοσι κιλών
 8. 23/08/2021 Εννέα (9) σάκους των είκοσι κιλών (αρ.πρωτ. 23093)
 9. 21/09/2021 Δέκα πέντε (15) σάκους των είκοσι κιλών (αρ.πρωτ. 26387)
 10. 25/10/2021 Έντεκα (11) σάκους των είκοσι κιλών (αρ.πρωτ. 29519) 
 11. 22/11/2021 Δέκα (10) σάκους των είκοσι κιλών (αρ.πρωτ. 31909)
 12. 10/12/2021 Δώδεκα (12) σάκους των είκοσι κιλών (αρ.πρωτ. 37154)

Από τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας για όλο το 2022 έχετε παραλάβει εσείς ή το συγγενικό πρόσωπο που στέλνετε τα εξής εφόδια :

 1. 05 /01/2022 Επτά (7) σάκους των είκοσι κιλών (αρ.πρωτ. 37544)

Η υπηρεσία μας έχει μεριμνήσει εδώ και καιρό και έχει αποστείλει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το πρόγραμμα δράσης για το έτος 2022 και είναι για όλα ενήμερη η δημοτική αρχή.

Καθυστερήσεις και ελλείψεις που παρατηρούνται οφείλονται σε παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τα καθήκοντα της Δ/νσης μας.

Οι όποιες αναφερόμενες χρονικές καθυστερήσεις υπήρξαν δεν οφείλονται στην υπηρεσία αλλά στο ενδιάμεσο σύστημα παραλαβής και διανομής κατά τόπους, ζωοτροφών. Αυτό αποδεικνύεται και από μαρτυρίες προέδρων και εθελοντών που μέχρι πρόσφατα λάμβαναν τις ζωοτροφές.

Κάνουμε τα πάντα στο πλαίσιο τήρησης της νομιμότητας που και εσείς υπερθεματίζετε, ώστε σύντομα να υπάρξουν επαρκείς ποσότητες που οικονομικά έχουν διασφαλιστεί για τη φιλοζωική κοινότητα.

Γίνεται καθημερινός αγώνας να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν.4039/2012 και πλέον οι διατάξεις του Ν.4830/2021 με ΦΕΚ Α 169/18.09.2021 και να ενταχθεί ο Δήμος Πύργου στα χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος «Άργος» και να βρεθούν πιστώσεις για την υλοποίηση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με άλλους όμορους Ο.Τ.Α.

Είναι μάλιστα βασικό πρόταγμα προς την Δ/νση Προγραμματισμού  από την παρούσα δημοτική αρχή της αναζήτησης πόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων καθώς και εξεύρεσης χώρων για την υλοποίηση λειτουργία και εγκατάσταση καταφυγίου ζώου συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρα 28 και 29  του Ν4830/2021.

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Πύργου δεν διαθέτει χώρο φιλοξενίας για την παρακολούθηση των αδέσποτων ζώων λόγω επιθετικότητας ή αποθεραπείας ή εισαγγελικής εντολής (παρ. 6 άρθρο 6 του Ν4235/2014 ΦΕΚ Α’32/2014) και συνεπώς η παρεχόμενη υπηρεσία μπορεί να γίνει μόνο από εξωτερικό συνεργάτη κτηνίατρο ή εκπαιδευτή  ζώων.

Επιπλέον, η υπηρεσία μας δεν διαθέτει ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην περισυλλογή ζώων συντροφιάς, ούτε διαθέτει όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων.

Να σας υπενθυμίσουμε πως-όχι με δική μας ευθύνη-εκκρεμεί το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πύργου και φιλοζωικών σωματείων-συλλόγων.         

Αξίζει να σημειωθεί ότι  μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο (2) φορές διαδικασίες δημοπράτησης της υπηρεσίας: «Ενίσχυση τεχνικής φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς-Τμήμα Α΄ Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και έχουν καταστεί άγονες διότι  κανένας οικονομικός φορέας που πληροί τις προδιαγραφές αυτής της εργασίας-υπηρεσίας δεν εμφανίσθηκε να καταθέσει ψηφιακά οικονομική προσφορά σύμφωνα με την απόφαση 491/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πύργου (ΑΔΑ:6ΧΣΛΩ17-6Τ8)

Σε σχέση με όλα τα ζητούμενα που αναγράφετε στην αίτηση σας θα θέλαμε άμεσα να μας αποστείλετε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φιλοζωϊκού σωματείου σας  καθώς και την πιστοποίηση ή καταχώρηση σας στο υπομητρώο φιλοζωϊκών σωματείων και οργανώσεων.

Επίσης να μας αποστείλετε εάν λειτουργείτε καταφύγιο ζώων συντροφιάς και την φυσιογνωμία αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος  (γ) του Ν4830/2021.

Επειδή ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία με όλα τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής και παρακαλούμε εάν το επιθυμείτε να μας αποστείλετε πρακτικό του Δ.Σ. του σωματείου «Εθελοντές αδέσποτων ψυχών» και εφόσον αυτό είναι εγγεγραμμένο  στο ΕΜΖΣ  ώστε να ξεκινήσουν ενέργειες που επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο και ειδικά η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του Ν4830/2021

Τέλος πρέπει να γνωρίζετε ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο  : «αδέσποτο ζώο συντροφιάς ορίζεται αυτό που δεν έχει ιδιοκτήτη» και όχι αυτά που διατηρούνται από ιδιοκτήτες μέσα στην οικία τους ή σε χώρο ιδιοκτησίας του.

Επίσης σύμφωνα με τον νόμο ορίζεται ότι: «Ανάδοχος είναι το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί ή φιλοξενεί προσωρινά αδέσποτα  ζώα συντροφιά , μπορεί να επιλέγεται από φιλοζωϊκά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο μητρώο».

Τέλος ευχόμαστε να σταθείτε αρωγοί στο έργο της Δ/νσης μας και να συνδράμετε με την παρουσία εθελοντών του σωματείου σας στον καθημερινό εφοδιασμό του δικτύου ταϊστρών προκειμένου ούτε εσείς ούτε και η Δ/νση μας να λαμβάνει παράπονα από την δυσαρέσκεια των πολιτών.    

(Δελτίο Τύπου)

Περισσότερα από την κατηγορία

Sites του Ομίλου

Αγ. Κυριακής 4 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media