LIVE

Νταβάρης Σταύρος - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Πύργος

09|12
2022
08:34

Ηλεία: Απογοητευτική η εικόνα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. - Παλιά και ακατάλληλα τα μισά κτίρια

Προβλήματα που χρονίζουν, αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην Ηλεία. Πέρα από το νέο μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας και το Α.Τ. Πηνειού, που αποτελούν τις μόνες παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια οι υπόλοιπες υπηρεσίες βρίσκονται σε κτίρια που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα, υποδομής και λειτουργικότητας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ηλείου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Διονύση Καλαματιανού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι
“… διαρκής επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) αποτελεί η επίλυση του θέματος της στέγασης των περιφερειακών τους Υπηρεσιών σε κατάλληλες κτιριακές υποδομές με σύγχρονους, άνετους και υγιεινούς χώρους εργασίας και διαμονής για το προσωπικό, αλλά και εξυπηρέτησης, αντίστοιχα, για τους προσερχόμενους σε αυτές πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου αναλαμβάνονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι ενδεδειγμένες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενέργειες προς το σκοπό της άμεσης επίλυσης και
ικανοποίησης των όποιων ανακυπτόντων αναγκών - προβλημάτων”.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για κάθε υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. στην Ηλεία και σε ποια κατάσταση βρίσκεται ενώ επισημαίνει ο υπουργός ότι εκδόθηκε “… η υπ’ αριθ. 6423/22/988572 από 11-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2023 - 2034, αφενός μεν για την πληρωμή μισθωμάτων των οικημάτων στέγασης αυτής και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της, αφετέρου δε για την αναζήτηση, εξεύρεση και μίσθωση νέων οικημάτων για τη στέγαση αστυνομικών Υπηρεσιών δικαιοδοσίας της, οι συμβάσεις των οποίων έχουν λήξει…”.

Το κτίριο της έδρας

Όπως αναφέρεται στην απάντηση “… η Δ.Α. Ηλείας και οι Υπηρεσίες έδρας αυτής [Επιτελείο, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας (Υ.Α.) Πύργου, Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) και Τμήμα Τροχαίας (Τ.Τ.) Πύργου] στεγάζονται (εξωσυμβατικά) σε μισθωμένο κτίριο που βρίσκεται στον Πύργο (οδός Διονύσου αρ. 1), η συνολική κατάσταση του οποίου κρίνεται καλή, ενώ διαθέτει, επιπλέον, δυνατότητα πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε όλους τους χώρους του”. Να σημειώσουμε πως το κτίριο που παραδόθηκε το 2008, χρήζει άμεσης συντήρησης, καθώς έχει εμφανίσει αρκετά προβλήματα, κυρίως με εισροή υδάτων, αλλά και θέματα στα κρατητήρια.

Στην Αμαλιάδα

Σε ότι αφορά το κτίριο που στεγάζει την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αμαλιάδας, η απάντηση του υπουργού αναφέρει ότι “… το Α.Τ., το Τμήμα Ασφάλειας (Τ.Α.) και το Τ.Τ. Ήλιδας στεγάζονται (εξωσυμβατικά) σε μισθωμένο κτίριο που βρίσκεται στην Αμαλιάδα (στη συμβολή των οδών Σισίνη και Αγίου Γεωργίου), η εσωτερική κατάσταση του οποίου κρίνεται ικανοποιητική και κατάλληλη για τη στέγαση αστυνομικών Υπηρεσιών, ενώ στο πλαίσιο της εξασφάλισης της προσβασιμότητας σε αυτό από ΑμεΑ, έχουν ξεκινήσει εργασίες τοποθέτησης ανελκυστήρα. Επίσης, από την προαναφερόμενη Διεύθυνση απεστάλη έγγραφο προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, τον Δήμο Ήλιδας και την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας για την ανεύρεση ακινήτου για δωρεάν παραχώρηση και χρήση.

Τα ακατάλληλα σε Βάρδα, Λεχαινά, Ολυμπία και Κρέστενα

Τα κτίρια που είναι ακατάλληλα για την λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς δεν καλύπτουν ούτε την απρόσκοπτη πρόσβαση για κάθε πολίτη, ούτε το προσωπικό μπορεί να εργαστεί σε αξιοπρεπείς συνθήκες, είναι γνωστά εδώ και χρόνια.

Το Α.Τ. Βουπρασίας στη Βάρδα, το Α.Τ. Ανδραβίδας - Κυλλήνης στα Λεχαινά, το Α.Τ. Αρχαίας Ολυμπίας και το Α.Τ. Κρεστένων, ως προς τα κτίρια που στεγάζονται δεν περιποιούν τιμή για την Ελληνική Αστυνομία. Ιδιαίτερα στην Αρχαία Ολυμπία όπου κάθε χρόνο επισκέπτονται πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες, οι συνθήκες είναι ντροπιαστικές από κάθε πλευρά. Όπως και τα ιδιαίτερα στενά και άβολα κτίρια στα Λεχαινά και την Κρέστενα.

Στην απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη επισημαίνονται τα εξής:

“Αναφορικά με το Α.Τ. Αρχαίας Ολυμπίας, που στεγάζεται (εξωσυμβατικά) σε μισθωμένο κτίριο στην Αρχαία Ολυμπία (οδός Π. Σπηλιοπούλου αρ. 5), το οποίο δεν εξυπηρετεί τις υφιστάμενες λειτουργικές ανάγκες, σημειώνεται ότι από την ανωτέρω Κτηματική Υπηρεσία διενεργήθηκαν μειοδοτικές δημοπρασίες μίσθωσης ακινήτου, την 04-12-2019 και την 13-12-2019 (επαναληπτική), οι οποίες απέβησαν άγονες.

Επισημαίνεται δε ότι τόσο για το εν λόγω Α.Τ. όσο και ως προς τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, απεστάλησαν από τη Δ.Α. Ηλείας, κατά τα παρελθόντα έτη, κτιριολογικά προγράμματα, μετά τεχνικών προδιαγραφών, στην Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας, για την εκκίνηση των διαδικασιών δημοπρασίας μίσθωσης νέων ακινήτων, ενέργειες των οποίων η έναρξη εκκρεμούσε, έως την 15-11-2022, για τη Δ.Α. Ηλείας, τις Υπηρεσίες έδρας αυτής, καθώς και τα Α.Τ., Τ.Α. και Τ.Τ. Ήλιδας, ενώ για το Α.Τ. Αρχαίας Ολυμπίας αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

"Για το Α.Τ. Ανδραβίδας - Κυλλήνης, που στεγάζεται (εξωσυμβατικά) σε μισθωμένο κτίριο στα Λεχαινά (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 7), το οποίο δεν εξασφαλίζει τις σύγχρονες απαιτήσεις, επίκειται η μεταστέγασή του (κατ’ εκτίμηση εντός του έτους
2023) σε χώρους των δωρεάν παραχωρηθέντων κτιρίων του πρώην Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) στην περιοχή των Λεχαινών, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης - διαρρύθμισης αυτών.
Για την κάλυψη των αναγκών του Α.Τ. Βουπρασίας, που στεγάζεται (εξωσυμβατικά) σε μισθωμένο κτίριο στη Βάρδα (οδός Αγ. Τριάδος αρ. 1), το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας, έχει προταθεί από τον Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης η δωρεά
οικοπέδου προς ανέγερση κτιρίου, ενώ την 15-11-2022, βρισκόταν σε εξέλιξη η διενέργεια ελέγχου του φακέλου του εν λόγω ακινήτου, από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α., κατά λόγο αρμοδιότητας.

Προς το σκοπό της μεταστέγασης του Α.Τ. Κρεστένων, που επί του παρόντος στεγάζεται (εξωσυμβατικά) σε μισθωμένο κτίριο στα Κρέστενα (οδός Πανταζοπούλου αρ. 11), το οποίο δεν καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες, παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ελληνική Αστυνομία το κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Κρεστένων. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν διενέργειας αυτοψίας από μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης/ Α.Ε.Α., συντάσσεται οικονομικοτεχνική μελέτη για τη διαμόρφωση - αναβάθμιση του κτιρίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, θα προκηρυχθεί (κατ’ εκτίμηση εντός του α’ εξαμήνου του έτους 2023) δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου αυτού, προκειμένου να καταστεί λειτουργικό προς στέγαση του εν λόγω Α.Τ.. Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν δεσμευτεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου μας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8000/20/84/1/3-μ’ από 23-09-2022 Απόφαση του υπογράφοντα (ΑΔΑ: 61ΟΨ46ΜΤΛΒ-Η0Λ)"

Σε αναζήτησή κτιρίου και το Α.Τ. Ζαχάρως

Και η αναφορά του υπουργού συνεχίζεται με το Α.Τ. Ζαχάρως, “… που στεγάζεται (εξωσυμβατικά) σε μισθωμένο κτίριο στη Ζαχάρω (επί της Εθνικής Οδού Πύργου - Κυπαρισσίας), η κατάσταση του οποίου κρίνεται καλή, αναφέρεται ότι, από τη Δ.Α. Ηλείας απεστάλη έγγραφο προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, τον Δήμο Ζαχάρως και την οικεία Κτηματική Υπηρεσία για την ανεύρεση ακινήτου για δωρεάν παραχώρηση και χρήση. Επίσης, έχει δρομολογηθεί η αποστολή αιτήματος της ανωτέρω Διεύθυνσης προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας μίσθωσης οικήματος”.

Τέλος αναφορά γίνεται για τα Α.Τ. Πηνειού και Ανδρίτσαινας, καθώς και τους Αστυνομικούς Σταθμούς (Α.Σ.) Βαρθολομιού και Λαμπείας. “Στεγάζονται (δωρεάν) σε κτίρια που βρίσκονται στη Γαστούνη (επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πύργου - Πατρών), την Ανδρίτσαινα, το Βαρθολομιό (οδός Δ. Γιατρά αρ. 3) και τη Λαμπεία, αντίστοιχα, επισημαίνεται ότι η εν γένει κατάσταση των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων κρίνεται καλή, ενώ οι δύο πρώτες εξ αυτών (όπου στεγάζονται τα Α.Τ.) διαθέτουν, επιπλέον, δυνατότητα πρόσβασης για ΑμεΑ στους χώρους τους. Εκ των ανωτέρω, σαφώς συνάγεται ότι από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες - σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα - στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων των υφιστάμενων Υπηρεσιών της Δ.Α. Ηλείας, ενώ τονίζεται ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης τυχόν ελλείψεων ή δυσλειτουργιών, πραγματοποιούνται όλες οι αναγκαίες και ενδεδειγμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις για την άμεση αντιμετώπισή τους, πάντοτε με γνώμονα την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας” καταλήγει η απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου”.

Google News ilialive.rg

Περισσότερα από την κατηγορία

Sites του Ομίλου

Αγ. Κυριακής 4 | Πύργος Ηλείας | Τηλ: 26210 30400 | Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976 869414 | Εμπορικό Τμήμα: 6945 556212 | email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Up & High Media & Productions

ilia live smallCopyright © 2011 Ηλεία Live!.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo

Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.