Κούτρας για ΜΜΕ και Πληροφορική: Αυτόνομο ως τμήμα Ψηφιακών Μέσων

Με άρθρο του ο προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ Θανάσης Κούτρας τοποθετείται για το σχέδιο Αθηνά και την προοπτική του Τμήματος, για το τι ισχύει και τι μπορεί
να εφαρμοστεί βάση του σχεδίου. Γενικότερα ρίχνει άπλετο φως από την επιστημονική πλευρά για το μέλλον που μπορεί να έχει το τμήμα, τεκμηριωμένα.

"Τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί μια έντονη φημολογία η οποία αφορά στην τύχη του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ του Παραρτήματος του ΤΕΙ Πάτρας στον Πύργο και των σπουδαστών του. Η φημολογία αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά από την μετάδοση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΟΡΤ της συνέντευξης του κ. Τζαβάρα Κων/νου, Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού την Παρασκευή 08.03.2013 καθώς και του βίντεο το οποίο είχε καταγεγραμμένη την συνομιλία εκπροσώπων των σπουδαστών του Τμήματος με τον ίδιο μετά το τέλος της εκπομπής και το οποίο αναρτήθηκε στο κανάλι του ίδιου σταθμού το Σάββατο 09.03.2013 στο YouTube.

Σύμφωνα με αυτή μελετάται η τροποποίηση του τελικού σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» όπως αυτό ανακοινώθηκε για το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ από το Υπουργείο. Συγκεκριμένα, στο τελικό σχέδιο αναφέρεται ότι το Τμήμα «Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων» μετονομάζεται σε «Διοίκηση Πολιτισμικών και Τουριστικών Μονάδων» και οι σπουδαστές και το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ μπορούν να απορροφηθούν κατ’ επιλογήν από το νέο αυτό Τμήμα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Τζαβάρα, το Υπουργείο εξετάζει την περίπτωση στο νέο Τμήμα που δημιουργείται στην πόλη του Πύργου να προστεθεί μια νέα κατεύθυνση (εκτός από τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό), αυτή των ΜΜΕ.

Σε σχολιασμό του παραπάνω σεναρίου, και με μοναδικό γνώμονα (α) την διατήρηση του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του Τμήματος, (β) των θεσμοθετημένων από το 2008 επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΔ 181, ΦΕΚ 244/1-12-2008, τεύχος Α, (γ) την βιωσιμότητα του Τμήματος, θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής:

Μια τέτοια πρόταση (όπως άλλωστε και οι προηγούμενες του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ») είναι μη αποδεκτή αφού ούτε και αυτή στηρίζεται σε σοβαρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Σχεδιάζεται η δημιουργία στο νέο Τμήμα μιας τρίτης «κατεύθυνσης», αυτής των ΜΜΕ με στόχο την διατήρηση του αντικειμένου σπουδών του υπάρχοντος Τμήματος. Δυστυχώς όμως η λύση αυτή είναι ανεφάρμοστη για τους παρακάτω λόγους:

1.       Στο νέο Τμήμα που δημιουργείται σύμφωνα με το τελικό σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» δεν περιλαμβάνονται κατευθύνσεις. Αντ’ αυτού δημιουργείται ένα νέο Τμήμα το οποίο εντάσσεται στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Πάτρας με προσανατολισμό στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτισμικών Μονάδων. Σε περίπτωση που στο νέο Τμήμα θα υπήρχαν κατευθύνσεις, αυτές θα αναφέρονταν αναλυτικά στο τελικό σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» όπως γίνεται για άλλα νέα Τμήματα (για παράδειγμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με 3 συγκεκριμένες κατευθύνσεις: (α) Δίκτυα, (β) Η/Υ και (γ) Λογισμικό). Έτσι με την μορφή που είναι τώρα, οι σπουδαστές αυτού του Τμήματος θα παρακολουθήσουν ένα κοινό κύκλο μαθημάτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει και μαθήματα επιλογής τα οποία όμως δεν θα χαρακτηρίζουν το πτυχίο και κατά συνέπεια τον πτυχιούχο ως ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, αλλά θα είναι ενιαίος τίτλος σπουδών.

2.       Στην περίπτωση που αλλάξει το νέο Τμήμα και ενσωματωθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις (Πολιτισμού και Τουρισμού), καθώς και αυτή των ΜΜΕ, σύμφωνα με όσα (ελάχιστα) έχουν γίνει γνωστά από το Υπουργείο, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος θα περιλαμβάνει κοινά μαθήματα για τα δύο πρώτα έτη σπουδών ενώ τα τελευταία δύο θα περιλαμβάνουν μαθήματα των κατευθύνσεων τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Στην περίπτωση που στο Τμήμα υπήρχε η κατεύθυνση ΜΜΕ, λίγα μαθήματα από το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο νέο καθώς ο αριθμός των μαθημάτων της κατεύθυνσης θα είναι περιορισμένος.

3.       Το νέο Τμήμα όπως αναφέρεται και στον τίτλο του έχει ως σκοπό την παραγωγή πτυχιούχων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον τομέα της Διοίκησης Μονάδων είτε Τουριστικών είτε Πολιτισμικών. Η προσθήκη του όρου «ΜΜΕ» στον τίτλο, αυτόματα θα σήμαινε αλλοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, οδηγώντας στην ουσιαστική κατάργηση του υπάρχοντος Τμήματος αφού θα οδηγούσε σε πτυχιούχους με επαγγελματικά δικαιώματα στην Διοίκηση Μονάδων ΜΜΕ κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται στα θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Συνεπώς τα επαγγελματικά δικαιώματα θα αλλάξουν.

4.       Μια τέτοια περίπτωση για τους σπουδαστές του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ θα είχε ως αποτέλεσμα την υπαγωγή τους στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) και την προσθήκη στο πρόγραμμα σπουδών τους στην μεγαλύτερη πλειοψηφία του, μαθημάτων του αντικειμένου της Διοίκησης και της Οικονομίας. Κάτι εντελώς διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν μέχρι τώρα και το οποίο περιλαμβάνει σε ποσοστό 60% μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της Τεχνολογίας των Μέσων, 30% μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της θεωρίας των ΜΜΕ και μόνο 10% (που είναι υποχρεωτικό κατά την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών) μαθήματα Οικονομίας και Διοίκησης (ΔΟΝΑ κλπ). Συνεπώς το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος αλλάζει.

5.       Μια τέτοια αλλαγή θα οδηγούσε στην εξαφάνιση πτυχιούχων του Τμήματος οι οποίοι μπορούν να εφαρμόσουν στην αγορά εργασίας τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν στο αντικείμενο της τεχνολογίας των μέσων (νέων και παραδοσιακών) και που στον ακαδημαϊκό χάρτη της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν υπάρχει άλλο Τμήμα με παρόμοιο ή ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Και αυτό γιατί το νέο Τμήμα που δημιουργείται (ή θα δημιουργηθεί μετά την φημολογούμενη προσθήκη της κατεύθυνσης ΜΜΕ) δεν θα περιλαμβάνει τον χαρακτήρα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στα Μέσα, αλλά θα έχει προσανατολισμό Διοικητικό - Οικονομικό.

6.       Ακαδημαϊκά, σε κανένα ανώτατο Ίδρυμα (Ελλάδα – Εξωτερικό) δεν υπάρχει Τμήμα το οποίο να θεραπεύει ταυτόχρονα (έστω και μέσω κατευθύνσεων) το γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού, του Πολιτισμού και των Μέσων. Σε όλα τα Τμήματα οι τρεις παραπάνω κατευθύνσεις αποτελούν ξεχωριστά προγράμματα σπουδών (Tourism studies, Cultural Studies, Digital Media Studies) αφού η αλληλοεπικάλυψη τους είναι ελάχιστη ή μηδαμινή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι το σενάριο της δημιουργίας μιας τρίτης «κατεύθυνσης» ΜΜΕ ή Μέσων όπως ακούστηκε δεν μπορεί να εφαρμοστεί για το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ αφού θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του Τμήματος, των θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος και τελικά την βιωσιμότητα του Τμήματος.

Αντ΄ αυτού και προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ, της αναγνώρισης της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο των Ψηφιακών Μέσων (digital media studies) στην Ελλάδα (όπως ήδη γίνεται στο εξωτερικό), θα πρότεινα την διατήρηση της αυτονομίας του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ με παράλληλη αλλαγή του τίτλου σε «ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ώστε να περιγράφει αρτιότερα το τεχνολογικού χαρακτήρα αντικείμενο σπουδών του, κάτι το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί για το Τμήμα «Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» του Παραρτήματος της Καστοριάς του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας.

Δρ. Α. Κούτρας - Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Πάτρας - Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ"

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ – Χρήσιμοι Ιστότοποι

1.       Ιστότοπος Τμήματος - http://www.infomm.teipat.gr

2.       [INFOGRAPHICS] Στατιστικά Στοιχεία Τμήματος - http://bit.ly/13BBwAG

3.       ΠΛΗ&ΜΜΕ - Facts & Figures - http://bit.ly/Zddma1

Πηγή

ilialive.gr

28ης Οκτωβρίου 1
Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-30400
Δημοσιογραφικό τμήμα: 6976-869414
Εμπορικό Τμήμα: 6945556212
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2011 Ηλεία Live!. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μέλος του emedia logo  Όροι χρήσης - Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας, αποδέχεστε την χρήση αυτών
Περισσότερα Ok Απόρριψη